Geen extra regelgeving bovenop de wetgeving uit Brussel

Onlangs is er in de Tweede Kamer een motie van de VVD aangenomen die de complementaire doelen in de Natura 2000 schrapt bij gebieden die onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen. De complementaire doelen komen boven op de Natura 2000 doelen die door Brussel zijn gesteld.

Er zijn beheerplannen waarbij het Rijk de voortrekker is en er zijn beheerplannen waarbij de Provincie de voortrekker is. Door de motie in de Tweede Kamer geldt nu voor dertien van de twintig gebieden in Fryslân enkel Europese wetgeving. VVD Fryslân vindt het wenselijk dat er uniformiteit bestaat tussen de regels van het Rijk en de regels van de Provincie en wil daarom graag dat de Provincie ook deze complementaire doelen schrapt en in de toekomst niet zal toevoegen in de zeven gebieden waarvoor provincie Fryslân verantwoordelijk is. VVD Fryslân dient daartoe op de Provinciale Staten van 25 april een motie in.

Natura 2000 is een Europees netwerk van 166 beschermde natuurgebieden. Bij de aanwijzing van de gebieden heeft Brussel een aantal instandhoudingdoelen gesteld, ter bescherming van de natuur. Daarmee is de instandhouding van de beschermde natuurgebieden gewaarborgd. Vorige kabinetten hebben echter voor Nederland bovenop de Europese doelen extra doelen toegevoegd. Voor het realiseren van deze extra doelen is jaarlijks echter wel veel overheidsgeld nodig, terwijl deze doelen nauwelijks toegevoegde waarde hebben voor het totaal van de 166 beschermde natuurgebieden in Nederland.

Publicatiedatum: 24 april 2012