Geen juridische haarkloverij bij burgerinitiatieven

De VVD is nooit een groot voorstander van juridisch haarkloverij als het gaat om burgerinitiatieven. Dat keert zich uiteindelijk tegen de politiek, burgers verliezen daardoor het vertrouwen in de politiek.

Laat het duidelijk zijn de VVD was voor de Centrale As in de huidige vorm, en de VVD is nog steeds voor de Centrale As. Wij zijn als VVD niet bang om dat nogmaals te bevestigen in Provinciale Staten.

Op het juridische advies dat voorafgaand aan het presidium werd gedaan valt wat de VVD betreft nog wel het nodige af te dingen. Het besluit over het coalitie-akkoord zou een besluit over de Centrale As zijn. Dat is niet correct want dat zou inhouden dat de VVD tegen de Centrale As zou zijn. Dat is geenszins het geval.

Het andere punt zijn de aangegane verplichtingen van vastgesteld provinciaal beleid. Ook dat is op meer manieren te interpreteren. Heel veel van de aangegane verplichtingen waren ook al aangegaan voordat de Raad van State definitief akkoord ging met de Centrale As. De meeste van de aangegane verplichtingen zijn ook nodig bij een andere variant van de Centrale As. Dus je kan je afvragen of dat wel hout snijdt.

Het hele proces lijkt inmiddels wel een beetje op de procedure bij de lijsttrekkersverkiezing van GroenLinks. Overigens als de meerderheid van Provinciale Staten besluit dat dit burgerinitiatief zo strak juridisch moet worden benaderd, dan gaat de VVD er vanuit dat dit voortaan ook bij andere zaken gebeurt op het gebied van natuur en milieu bijvoorbeeld.

De VVD is overigens wel van mening dat er nog eens goed naar de verordening voor het burgerinitiatief gekeken moet worden. Blijkbaar zijn veel zaken onduidelijk. En dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Publicatiedatum: 28 mei 2012