Geen steun voor niet stijgen provinciale belastingen

Iedereen moet de broekriem aan halen in deze tijd. Het kan dan niet zo zijn dat de provincie de belastingen (opcenten) laat stijgen. Met de voorstellen van het college van GS stijgen de inkomsten met 7,6 miljoen in 2015, zo'n 13% stijging.

Daarmee komt Fryslân boven het landelijk gemiddelde, en het was niet de afspraak. De toename van de opcenten is ook niet meer gekoppeld aan de uitgaven op het gebied van verkeer, mede door alle bezuinigingen. Veel colleges van GS waar de VVD in zit laten de opcenten niet stijgen, en in Limburg dalen de opcenten zelfs met 10%! Het kan dus wel, heb is een kwestie van keuzes maken! De VVD wil ook gaan voor de nullijn! Dus geen stijging van de opcenten. Daarvoor heeft de VVD een amendement en motie ingediend bij

Geen stijging van de opcenten is belangrijk voor de lastendruk en kosten van het bedrijfsleven. Daarnaast moet autorijden niet te duur worden voor mensen met een klein inkomen die nog net een autootje op de weg kunnen houden. Zeker in een provincie als Fryslân waar veel mensen zijn aangewezen op de auto voor hun vervoer.
Helaas werden de voorstellen van de VVD alleen gesteund voor de PVV, SP en fractie Hiemstra. Dit ondanks het feit dat CDA eerder had aangegeven ook niet voor een stijging te zijn.

Publicatiedatum: 2 november 2011