Geen wachttijden en bruggeld maar een gastvrij onthaal!

In 2017 gaan alle provinciale bruggen over het Van Harinxmakanaal over op bediening vanaf één centrale post in Leeuwarden. Ook werkt de provincie Fryslân met de gemeenten aan het afschaffen van pauzes en klompgeld. “Een mooie samenwerking om zo watersporters nog gastvrijer te kunnen ontvangen in Fryslân”, aldus gedeputeerde Kielstra.

De provincie Fryslân en een aantal Friese gemeenten hebben de handen ineengeslagen om ook gemeentelijke bruggen vanuit de provinciale post in Leeuwarden op afstand te kunnen bedienen. Watersporters betalen bij die bruggen geen bruggeld meer en pauzes worden afgeschaft. Met de gemeenten Leeuwarden en de Fryske Marren zijn afspraken gemaakt. De provincie is nog in gesprek met de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Littenseradiel en Heerenveen over het aansluiten van de bruggen.

Het afschaffen van de pauzes en klompgeld is één van de projecten om Fryslân aantrekkelijker te maken voor de watersport. Het overgaan op centrale afstandsbediening, afschaffen van pauzes en klompgeld vraagt een investering van € 20 miljoen. Vanaf 2017 levert dit de provincie een besparing van personeelskosten op van een half miljoen per jaar. De besparing bij gemeenten is gelijk aan het bedrag voor het afschaffen van het bruggeld.

Publicatiedatum: 15 oktober 2015