Geld herstructurering bedrijventerreinen zeker gesteld!

Bij de Begroting 2012 is een motie van de VVD aangenomen waardoor het geld voor de herstructurering van bedrijventerreinen zeker is gesteld. Door een motie van onder andere de VVD is er verder ook extra geld beschikbaar gesteld voor de herstructurering van bedrijventerrein Venekoten.

De VVD wil blijven investeren voor het bedrijfsleven. Een onderdeel daarvan is de herstructurering van bedrijventerrein. Het college van GS stelt het beschikbaar krijgen van middelen voor herstructurering afhankelijk van de discussie over Thialf in relatie tot de REP-middelen. De VVD wil dat er gewoon geld komt.

Het Rijk heeft op basis van het Convenant herstructurering bedrijventerrein tussen Rijk, IPO en VNG € 5,2 miljoen beschikbaar heeft gesteld (de zogenaamde Topper-gelden). Voorwaarde is dat de provincie eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. In het uitvoeringsprogramma staat dat hiervoor REP-middelen ingezet zouden kunnen worden. Maar het is onzeker is of cofinanciering vanuit REP-middelen kan worden gerealiseerd. Het belangrijk is voor de economie, werkgelegenheid en de ruimtelijke kwaliteit dat er geïnvesteerd wordt in de herstructurering van de bedrijventerreinen. De VVD-motie zorgt ervoor dat er sowieso geld komt voor de herstructurering van bedrijventerreinen, ook als er niet voldoende REP-midelen zouden zijn.

 

Publicatiedatum: 2 november 2011