Geld investeren, niet doorschuiven

Afgelopen woensdag zijn de jaarstukken 2011 behandeld. Net als vorig jaar worden er weer grote bedragen geld doorgeschoven. De VVD vindt dat een slechte zaak.

Hieronder een deel van de bijdrage van Aukje de Vries, fractievoorzitter van de VVD Fryslân.

Voorzitter, tijdens de behandeling van de jaarstukken 2010 heeft de VVD aangegeven dat de provincie een bulldozer is die grote bedragen geld voor zich uitschuift in plaats van deze te investeren in de Fryske mienskip. Op het oog lijken de jaarstukken 2011 een verbetering. Maar schijn bedriegt, ook in 2011 € 41,6 miljoen doorgeschoven. Ook de manier van administreren is gewijzigd, dit scheelt € 36 miljoen euro die niet doorgeschoven hoeft te worden.

Vorig jaar beloofde de portefeuillehouder financiën beterschap. Hoe denkt het college volgend jaar nu echt meer grip te krijgen en in control te zijn? Want de accountant is behoorlijk kritisch: controleverschillen bij grondaankopen, onrechtmatigheden bij inkoop/aanbesteding, onvoldoende kwalitatieve toelichting tijdelijke budgetten, etc.

Maar wat nog erger is volgens de VVD is dat de jaarstukken uitstralen dat er veel wordt gepraat en veel papier wordt geproduceerd, maar te weinig wordt gedaan. Een goed voorbeeld is Thialf. Maar ook de onduidelijkheid die voortduurt over de bezuinigingen op verkeer en vervoer. En de pavlov-reactie van het college, dat als er maar iets tegen zit, zoals het verplicht schatkistbankieren, het college de oplossing zoekt in het vertragen of afblazen van economische en infrastructuur-projecten. In plaats van te schrappen in niet-wettelijke taken.

Voorzitter, in deze PS-zaal staat een mooie spreuk: "it it mei sizzen net te dwaan". Een kwart van de collegeperiode is inmiddels om, maar de VVD ziet te weinig nieuwe actie.

 

Publicatiedatum: 23 mei 2012