In De Volkskrant: Gedeputeerde Klaas Kielstra over verbreding Lorentzsluis.

"Hoe vaak Klaas Kielstra in Den Haag is geweest sinds hij drieënhalf jaar geleden aantrad? De Friese provinciebestuurder moet lachen om de vraag. Hij is de tel kwijtgeraakt. ‘Tientallen keren, zeker.’

Vanuit het Waddencentrum op de Afsluitdijk is het IJsselmeer deze ochtend even grauw als de lucht. Aan de andere kant van de waterkering de Waddenzee. ‘Getemd maar rusteloos’, dichtte Vasalis. Van zee naar meer en van meer naar zee is er maar één weg: door de Lorentzsluis. Het vooroorlogse complex van spuisluizen, schutsluizen en draaibruggen is de reden waarom Kielstra zo vaak naar Den Haag toog."

Lees verder

Publicatiedatum: 4 december 2018