Grote projecten: keuzes maken en snel uitvoeren

De VVD Fryslan is kritisch over het Fries REP-kader. Het college heeft aangegeven geen mogelijkheid te zien om voor het REP-kader een stelsel van sluitende criteria te ontwikkelen. Het gaat om een bedrag van ruim 140 miljoen euro. Dus niet niks!

Het REP-kader is daardoor algemeen en redelijk vaag. Het is niet echt een sturingsinstrument. Met de vier geplande projecten, dit zijn Thialf, Friese Meren Project, Wetsus en Dairy Campus is het budget vrijwel volledig op. Deze projecten moeten qua omvang sowieso voorgelegd worden aan Provinciale Staten. Daarom is het logischer om alle REP-projecten simpelweg voor te leggen aan Provinciale Staten voor besluitvorming, met de nadruk op besluitvorming!

Daarom dient de VVD, samen met Christenunie, PvdA, PVV, D66 en FNP een AMENDEMENT in.

In het verlengde hiervan nog een paar vragen aan het college. Er is inmiddels is overeenstemming met het Rijk voor een bijdrage van 19 miljoen euro uit het Rijks-REP voor vier jaar. Blijft het resterende bedrag gereserveerd voor Wetsus? Hoeveel ander geld komt er nog beschikbaar? En is er op 18 januari ook overeenstemming bereikt over de REP-bijdrage voor de Dairy Campus met het Rijk?

Wanneer worden de projecten, zoals het Friese Meren Project (FMP), voorgelegd aan PS? Zijn er al toezeggingen gedaan dan wel verwachtingen gewekt? Zijn er lopende projecten die vertraging oplopen? Zo ja, dan ontstaat er volgens de VVD een onwenselijke situatie en dat kan wat betreft de VVD niet!

Ten tweede, de overige grote projecten. Er staat heel veel op de rol, misschien wel teveel. Daardoor is de aandacht versnipperd. De belangrijkste projecten moeten sneller uitgevoerd worden. De voorbereiding van projecten duurt nu te lang. Dit is zonde als je sowieso al teveel projecten hebt voor het beschikbare geld. Zet dan al je capaciteit in op projecten waar je wel geld voor hebt, zodat je die kunt versnellen!

Het overzicht van financieringsbronnen en projecten geeft duidelijk aan dat we teveel projecten hebben voor het beschikbare geld. Iedereen snapt dat je dezelfde zak geld niet vier keer kan inzetten. Het wekken van verwachtingen dat het geld er wel komt, is als een soort Sinterklaas met geld als pepernoten strooien en dat is niet goed.

Voor sommige projecten is nog helemaal geen geld, zoals UCF, vervolginvestering Culturele Hoofdstad, de Afsluitdijk, herstructurering bedrijventerreinen, ANNO 2e fase en infrastructuurprojecten.

Het kan wat de VVD betreft ook niet zo zijn dat geldt "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". De goede projecten moeten financiering krijgen. Prioriteiten stellen, kiezen en focussen is dus broodnodig! Daarom wil de VVD bij de kaderbrief een concept-verdeelbesluit voor de vrij beschikbare NUON-middelen en VAR reserve.

Daarvoor dient de VVD mede namens Christenunie, D66, PVV en Friese Koers een MOTIE in!

Motie Grote Projecten.doc

Amendement Fries REP kader.doc

Publicatiedatum: 25 januari 2012