Haast maken met overdracht N393

Al enige tijd wordt er tussen de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Het Bildt en de provincie Fryslân gesproken over de N393 (Harlingen-via Het Bildt naar Stiens), die onder meer door het dorp Tzummarum gaat. Ook dorpsbelang is er actief mee bezig.

Deze weg is een behoorlijk obstakel in de pogingen om verbeteringen in de verkeerssituatie vooral in de dorpen aan te brengen en de bereikbaarheid voor de bedrijven te verbeteren.

De provincie is eigenaar van deze verkeersweg. Gesprekken met de drie gemeenten Harlingen-Franekeradeel-Het Bildt om de weg over te dragen hebben (nog) geen resultaat. De situatie is nu, dat de rijbaan van de doorgaande weg (N393) in eigendom bij de provincie is. De aangrenzende trottoirs behoren tot het gemeentelijke eigendom.

Gedeputeerde Galema heeft in september 2011 aangegeven dat er sprake is van bezuinigingen en opschorting van uitvoeringsprogramma's, hetzelfde geldt ook voor het onderhoud. De VVD wil van het college weten waarom deze weg nog niet is c.q. wordt overgedragen en wat de problemen daarbij zijn. Er lijkt zelfs sprake van te zijn dat de overdracht naar de gemeenten niet eerder plaats kan vinden dan in 2016. Verder wil de VVD weten welke relatie er ligt met de forse bezuinigingen van het college op het programma verkeer en vervoer van in totaal 14,5 miljoen euro.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

 

Overdracht N393
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Al enige tijd wordt er tussen de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Het bildt en de  provincie Fryslân over de N393 (Harlingen-via Het Bildt naar Stiens), die onder meer door het dorp Tzummarum gaat, gesproken. Ook dorpsbelang is er actief mee bezig. Deze weg is een behoorlijk obstakel in de pogingen om verbeteringen in de verkeerssituatie vooral in de dorpen aan te brengen en de bereikbaarheid voor de bedrijven te verbeteren. De provincie is eigenaar van deze verkeersweg. Gesprekken met de drie gemeenten Harlingen-Franekeradeel-Het Bildt om de weg over te dragen hebben (nog) geen resultaat. De situatie is nu, dat de rijbaan van de doorgaande weg (N393) in eigendom bij de provincie is. De aangrenzende trottoirs behoren tot het gemeentelijke eigendom. Gedeputeerde Galema heeft in september 2011 aangegeven dat er sprake is van bezuinigingen en opschorting van uitvoeringsprogramma’s, hetzelfde geldt ook voor het onderhoud. Waarom is deze weg nog niet overgedragen? Wat is het probleem in dit dossier? Wat zijn de redenen waarom deze weg niet kan worden overgedragen? Welke afspraken zijn er gemaakt met de betrokken gemeenten dan wel dorpsbelang?
2. Er lijkt zelfs sprake van te zijn dat de overdracht naar de gemeenten niet eerder zal plaats vinden dan in 2016. Is dit correct? Waarom kan het niet eerder plaats vinden?
3. Welke relatie is er met de forse bezuinigingen van het huidige college op het programma verkeer en vervoer?
4. Welke oplossingen ziet het college van GS om deze weg toch op korte termijn over te dragen aan de gemeenten? Op welke termijn?
5. Als de weg onverhoopt niet overgedragen kan worden naar de gemeenten, welke oplossingen kan de provincie dan bieden voor het oplossen van de knelpunten in de dorpen en van de bedrijven? Welk onderhoud staat er gepland voor de N393 en wanneer? Is er sprake van achterstallig onderhoud aan de N393? Zo ja, wat en hoeveel?

 

   
Indiener (s)
VVD

 

Otto van der Galiën en Aukje de Vries
 

VVD Statenfractie,

 

LC --> overdracht rijbaan op lange baan.pdf

Publicatiedatum: 9 december 2011