Harde toezegging bij vrijgeven krediet Brug Burgum

Op de agenda van Provinciale Staten van 19 september stond het vrijgeven van het krediet voor uitvoering van de brug Burgum. Dit project maakt deel uit van de verruiming vaarweg Lemmer-Delfzijl. Het college van GS vroeg aan PS om in te stemmen met het vrijgeven van een uitvoeringskrediet van € 35,4 miljoen euro voor de realisatie van de Brug Burgum.

VVD-statenlid Anton van der Aar heeft aangegeven dat de VVD wil dat het college GS minstens overleg heeft met PS mochten ze het budget overschrijden en wil de bevoegdheid daarvan niet zonder voorwaarden neerleggen bij het college van GS. De VVD wil voorkomen dat er straks geld wordt uitgeven uit andere budgetten, waardoor andere projecten een probleem krijgen of niet door kunnen gaan, zonder dat PS daar iets over te zeggen heeft. Het college daarop toegezegd terug te komen richting de Staten indien het projectbudget zou worden overschreden. Met deze harde toezegging kon de VVD instemmen met het vrijgeven van het krediet.

Publicatiedatum: 20 september 2012