Eric-Wiebes-1

Hogere tarieven Liander vooral door precario

Eric-Wiebes-1

De tarieven voor netwerkbeheerder Liander zijn hoger dan vorig jaar. Diverse organisaties hebben hier vragen over gesteld bij de Provincie. Het blijkt dat deze verhoging met name een gevolg is van gemeenten in het gebied van Liander die de zogenaamde precariorechten verhoogd hebben of onlangs ingevoerd hebben. De precario is een belasting die gemeentes mogen heffen op leidingen en kabels onder de grond. Liander berekend deze heffing door aan zijn klanten.

De reden dat deze precariorechten verhoogd zijn is een overgangsregeling bij de verandering van de wetgeving. De precariorechten worden straks afgeschaft maar gemeenten die deze heffing kennen mogen deze in de komende jaren afbouwen.

De VVD in Fryslân vindt dat belastingen zo laag mogelijk moeten zijn en heeft grote moeite met gemeenten die in verband met deze overgangsregeling de precarioheffingen nog verhoogd of zelfs nog ingevoerd hebben. Hiermee veroorzaken zij een stijging in de kosten voor het elektriciteits-en gasnetwerk van Liander. Hier draaien we met z’n allen voor op.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen deed VVD Fryslân, bij monde van Statenlid Leo Pieter Stoel, in de Provinciale Staten een oproep aan alle kiezers bij de gemeenteverkiezingen, om kritisch te kijken naar het stemgedrag van partijen bij deze beslissing over precariorechten.

Publicatiedatum: 20 april 2017