Hoorzittingen Windplannen zeer zinvol: geen draagvlak bij burgers en ondernemers

Afgelopen week zijn drie hoorzittingen gehouden over de Windenergieplannen van het College van Gedeputeerde Staten (PvdA, CDA en FNP) zoals deze o.a. staan in de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer. "Er heerst hierover ernstige bezorgdheid bij burgers en ondernemers, zo bleek uit de hoorzitting. Dit kwam ook al naar voren uit de 1200 zienswijzen op de windplannen, die eerder zijn ingediend, aldus VVD-Statenlid Sylvia Hosman.

Ondernemers uit de voor Fryslân zo belangrijke economische sector, toerisme en recreatie, verwachten dat als het IJsselmeer"park" doorgaat dit wel eens de nekslag kan zijn voor de stadjes en dorpen in SW Fryslân.
Insprekers brachten belangrijke punten naar voren, zoals - naast risico's voor vissers en zeilers- de onaantrekkelijkheid van het voorgenomen "windindustriegebied". Niet alleen door de aanblik, die zeilers van dichterbij ervaren dan vanaf de kust, maar ook door het zoemende geluid en de nachtelijke verlichting. Rust, weidsheid en duisternis van het IJsselmeer worden aangetast.
"De VVD Fryslan heeft met deze inspraakrondes een bevestiging gekregen van haar standpunt dat Fryslân windenergie niet kan hebben. Er is geen draagvlak bij burgers en ondernemers in de toeristische en aanpalende sectoren. Daarbij is nog steeds een enorme subsidie nodig om plaatsing van windmolens voor elkaar te krijgen. Dit subsidiegeld zien we terug in onze energierekening, want die gaat hierdoor flink stijgen" aldus Sylvia Hosman. De nut en noodzaak analyse van Professor Lukkes, één van de insprekers, is in dat verband belangrijke informatie.
Door een aangenomen VVD motie zal het economisch/toeristisch effect alsnog onderzocht worden. Daar waren meerdere insprekers blij mee.

Luister het interview met Sylvia Hosman op Omrop Fryslan hier terug:

http://www.omropfryslan.nl/nijs/ofslutdyk-ofset-tsjin-wynmune

Publicatiedatum: 4 april 2014