IJshal Leeuwarden: geen koppeling, wel boter bij de vis

VVD Fryslân wil dat het project IJshal Leeuwarden niet wordt gekoppeld met het project Thialf. Ook niet in financiële zin. Dit in tegenstelling tot wat de collegepartijen voorstellen. De projecten hoeven niet gekoppeld te worden om ze te realiseren, en het ene project mag niet vertragen door het andere project wat betreft de VVD.

Er is naast Thialf in Fryslân plaats voor nog een ijshal in Leeuwarden. Gelet op uitlatingen van de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden en de KNSB kunnen beide ijshallen elkaar versterken. Thialf zou dan een nationale en internationale rol invullen, en de IJshal in Leeuwarden primair een regionale rol.

De gemeente Leeuwarden is in samenwerking met de IJshal Leeuwarden de trekker van het project IJshal Leeuwarden. De rol van de provincie is die van subsidiegever. De gemeente Leeuwarden moet in ieder geval zelf ook een financiële bijdrage leveren aan de nieuwbouw van een ijshal Leeuwarden en dit moet duidelijk zijn bij het voorstel c.q. verzoek aan de provincie.

De VVD Fryslân is dan bereid om op basis van een concreet plan, voorstel en financieringsopzet positief te kijken naar een provinciale bijdrage voor de realisatie van een nieuwe ijshal in Leeuwarden ter grootte van de financiële bijdrage van de gemeente Leeuwarden.

Publicatiedatum: 24 februari 2012