In 2012 nu eindelijk eens resultaten zien rond Afsluitdijk

Het Rijk gaat onderhoud plegen tot een bedrag van 600 miljoen euro aan de Afsluitdijk en de regio kan daar met haar plannen op aan sluiten. VVD woordvoerder Tom van Mourik wees erop dat er de afgelopen jaren al veel geld (9 ton) in plannenmakerij is gestoken, zonder veel resultaten.

In 2012 moeten er concrete resultaten worden geboekt en anders moeten we er maar mee ophouden, zo stelde hij. Het Rijk heeft nu duidelijk zijn grenzen gesteld en de provincie heeft nog geen geld gereserveerd voor uitvoering van projecten. Het duurzaamheidcentrum dreigt een lege huls te worden en er is geen sprake van een integrale visie. Willen we nu een groene dijk of willen we een dijk bedekt met zonnepanelen. Kies in ieder geval en ga niet eerst drie jaar lang geld uitgeven aan studies voor ruimtelijke kwaliteit, waarbij dan vervolgens geld wordt uitgetrokken voor een beeldkwaliteitsplan, zonder dat er keuzes worden gemaakt. Dat schiet niet op en dan gooi je alleen maar geld over de balk.
Provinciale Staten zijn akkoord gegaan met de voorstellen van Gedeputeerde Staten om de ambitie agenda van de Afsluitdijk het komend jaar handen en voeten te geven. De agenda hoort bij het bestuursakkoord dat Provincie en Rijk gaan afsluiten.

De VVD is akkoord gegaan met het vrijgeven van een budget van 2 euro ton voor 2012 en heeft in een stemverklaring aangegeven dat zij niet akkoord gaat met vage plannen voor de jaren daarna.

De VVD Fryslân is wel blij dat het Kabinet heeft besloten om € 20 miljoen extra uit te trekken voor de Afsluitdijk!

Publicatiedatum: 22 januari 2011