Initiatiefvoorstel tot oprichting van Friese Jeugdraad!

In de afgelopen weken is er door een groot aantal partijen, waaronder de VVD, gewerkt aan een initiatiefvoorstel voor de oprichting van een Friese Jeugdadviesraad (FJAR). Woensdag 24 mei jongstleden stond dit voorstel op de agenda van Provinciale Staten en werd daar met grote meerderheid aangenomen! Deze jeugdadviesraad zal onder andere twee tot vier keer per jaar gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten.

Fractievoorzitter Avine Fokkens gaf in haar betoog onder andere aan dat het van groot belang is om nieuwe generaties te betrekken bij politieke processen. “De jeugd heeft de toekomst, als credo zó oud en zó vaak gebruikt maar toch zit er een grote kern van waarheid in”. Wel wees ze de Staten nog op taken en verantwoordelijkheden van de Staten en de nog op te richten raad. “Goede begeleiding, oog hebben en houden voor de sfeer en zorgen voor opvolging zijn cruciaal voor het succes van de jeugdraad. Ik roep u allen dan ook op om bij te dragen aan het succes van de FJAR” aldus Avine Fokkens.

De Friese Jeugdraad zal door de Commissaris van de Koning, Arno Brok, worden geïnstalleerd en kiest uit hun midden een bestuur waarvan de jeugd Commissaris van de Koning per definitie deel uitmaakt. De huidige jeugd Commissaris, Razwan Popal, is dan ook betrokken bij de voorbereiding van dit voorstel. De begeleiding van deze raad zal in de handen liggen van een begeleidingscommissie die onder andere bestaat uit Statenleden.

Lees hier de volledige bijdrage van Avine Fokkens

Publicatiedatum: 24 mei 2017