Initiatiefvoorstel VVD groot succes

De Friese energiepremie voor isolatie van particuliere woningen is binnen een maand al door meer dan 1000 woningeigenaren aangevraagd. Dit succesvolle project is een - breed in de Staten gesteund- initiatief van de VVD fractie en wordt gedekt uit de besteding van de Nuon-middelen.

Door middel van de Friese energiepremie wil de VVD de lokale installateurs en aannemers een economische impuls geven en de burger een lagere energierekening bezorgen. Bovendien draagt de regeling bij aan energiebesparing.

De regeling moet de energieprestatie van in totaal 10.000 particuliere woningen gaan verbeteren. Van deze 10.000 woningen zal naar verwachting 5.000 woningen met 1 label verbeteren, en 5.000 woningen met 2 of meer labels. Dit zal op basis van recent onderzoek van de SEO en door de provincie gehanteerde kengetallen moeten leiden tot een extra werkgelegenheidsimpuls van ruim 600 arbeidsjaren met als doel het behoud en stimulering hiervan.

Publicatiedatum: 9 december 2013