Internationale contacten: geen doel op zich

In de Statencommissie is het overzicht van alle internationale contacten van de provincie Fryslân besproken. Een uitgebreid overzicht. Volgens VVD-statenlid Aukje de Vries kunnen internationale contacten nooit een doel op zich zijn. Maar eventueel een middel om afgesproken beleidsdoelen te bereiken.

De VVD wil dat alleen dat wordt gedaan wat noodzakelijk is en dat het praktisch wordt ingevuld. De VVD ziet vooral mogelijkheden als het gaat om Economische Zaken en cultuur (of een combinatie daarvan). Doel is deuren te openen voor het bedrijfsleven en subsidies binnen te halen. Ontwikkelingssamenwerking is wat de VVD betreft geen kerntaak van de provincie en verdient ook geen plek bij de internationale contacten. Het waterproject in Mozambique is daarvan een voorbeeld. De VVD vindt het daarnaast belangrijk om te weten wat de internationale activiteiten kosten, qua tijd en geld. Dat moet inzichtelijk zijn. En dat geldt ook nadrukkelijk voor de resultaten. Daar wordt veel te weinig naar gekeken. Het moet duidelijk zijn wat het oplevert.

Publicatiedatum: 9 maart 2012