Internationale contacten nooit een doel op zich

Internationale contacten nooit doel op zich. Soms wel nodig om enerzijds de deuren voor het bedrijfsleven te openen, daar waar dat nodig is. Anderzijds om subsidies binnen te halen. De VVD ziet vooral mogelijkheden op het terrein van Economische Zaken en cultuur.

De notitie is breder. Bijvoorbeeld waterproject Mozambique. Dat is ontwikkelingssamenwerking en dat is volgens de VVD geen taak van de provincie.

Er is een overzicht van de kosten van de internationale contacten gegeven. Maar dit zijn slechts de standaardbijdragen, niet de daadwerkelijke kosten: ambtelijke uren, bestuurskosten, reis- en verblijfskosten. De VVD heeft de vorige keer aangegeven dat het belangrijk is om te weten wat de internationale activiteiten kosten qua tijd en geld. Dat is nog steeds niet duidelijk.

Verder is cruciaal te weten wanneer internationale contact op termijn opleveren en op moeten leveren, zodat bepaald kan worden of het succesvol is en geen ambtelijke of bestuurlijke hobby! En of je er mee moet doorgaan of mee moet stoppen. Dat is nog steeds niet duidelijk in dit verhaal.

In de notitie staat ook separaat de samenwerking met NW-Duitsland/Niedersachen. Wat de VVD betreft hoeft dat daar niet een steviger bestuurlijke en ambtelijke inzet te worden gedaan. Als er contacten nodig zijn voor Interreg om subsidie binnen te halen, kan dat contact er natuurlijk zijn. Maar niet als doel op zichzelf zoals nu geformuleerd.

Publicatiedatum: 20 juni 2012