WhatsApp-Image-2022-10-01-at-08.51.41

Interview Avine Fokkens in LC: "In sommige gevallen hebben we marktwerking overschat"

WhatsApp-Image-2022-10-01-at-08.51.41

Fouten toegeven

Ooit twijfelde Fokkens tussen VVD en D66. ,,Het werd de VVD, omdat ik vond dat die partij echt het beste handen en voeten gaf aan het liberalisme. Maar natuurlijk zijn er ook in mijn partij soms dingen waarvan ik achteraf denk: dat hadden we anders moeten doen.”

,,Ik ben in de regel voor een kleine overheid, voor marktwerkingen en voor lagere belastingen”, vervolgt ze. ,,Maar in sommige gevallen hebben we marktwerking overschat. We zijn er absoluut niet op alle terreinen beter van geworden. Sommige voorzieningen zijn te kwetsbaar en te belangrijk om aan de markt over te laten. Denk aan de zorg, denk aan energie. Daar mag je als politiek best van mening over veranderen, je mag fouten toegeven.”

Ze noemt nog iets. ,,De VVD was er altijd voor om het waterpeil aan te passen aan de functie van het land. Met de kennis van nu zeg ik: dat hadden we niet zo lang moeten roepen. Kijk naar de funderingsschade bij huizen in de veenweidegebieden als gevolg van lage peilen en bodemdaling. Er had eerder ingegrepen moeten worden.”

Publicatiedatum: 1 oktober 2022