Inwoners krijgen het recht om de provincie uit te dagen

De Provincie Fryslân heeft de primeur om als eerste provincie van Nederland het ‘Recht om uit te dagen’ in te voeren. Het ‘Recht om uit te dagen’ is een concept uit Engeland waarbij inwoners de provincie mogen uitdagen om een overheidstaak over te nemen als ze dat beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren. Er zijn al verschillende succesvolle voorbeelden hier van in Nederland. Zo is er in het dorp Baard een cafébaas die de brug in het dorp opent op het moment dat er een boot wil passeren. Hierdoor hoeft er niet de hele dag een brugwachter aanwezig te zijn voor een aantal passerende boten.

"Het doet ons deugd dat zo’n liberaal onderwerp, waarbij uitgegaan wordt van de kracht van het individu, zo breed gedragen wordt.",  aldus Avine Fokkens-Kelder.

Er is een ruime meerderheid voor het ‘Recht om uit te dagen’ binnen de Staten voor dit instrument. “Het doet ons deugd dat zo’n liberaal onderwerp, waarbij uitgegaan wordt van de kracht van het individu, zo breed gedragen wordt.”,  aldus Avine Fokkens-Kelder. De VVD steunt het voorstel ‘Recht om uit te dagen’ dus van harte, omdat bij dit recht meer gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van mensen en sociale verbanden, een kleinere rol is weggelegd voor de overheid en er wordt ook een minder groot beslag gelegd op gemeenschapsgeld, een echt liberaal beleid.

VVD Fryslân is een voorstander van dit nieuwe instrument, maar heeft er wel een kanttekening bij geplaatst. De VVD is van mening dat er taken zijn die de Provincie zelf moet blijven uitvoeren, zoals het verstrekken van vergunningen en de handhaving, met het oog op het algemeen belang.

Publicatiedatum: 28 september 2017