Jan Huitema: “Geef onze Friese boeren de ruimte om te blijven innoveren en ondernemen!”

Friesland is een prachtige provincie. De Friese landbouw is een grote werkgever en een belangrijke drijver achter de Friese economie. De land- en tuinbouwsector is toonaangevend in Nederland en de wereld. Doordat de wereldbevolking groeit en de landbouwgrond schaars wordt, speelt onze land- en tuinbouw een belangrijke rol in het voeden van de wereld. Niet alleen via de export van agrarische producten, maar ook via de export van innovaties en kennis. Wij hebben 's werelds strengste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

De Friese landbouw is competitief, innovatief en kan een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Door onze kennis en innovaties kan landbouw ook een belangrijke rol spelen op andere gebieden zoals energie en klimaat. Stem daarom VVD voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen en geef onze Friese boeren de ruimte om te blijven innoveren en ondernemen!

Publicatiedatum: 16 maart 2015