Jeugdzorg: minder vaak en snel doorverwijzen

Onlangs heeft VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Dit rapport, dat begin april werd gepresenteerd, stelt dat problemen in gezinnen beter in eigen kring kunnen worden opgelost eventueel met behulp van een huisarts of de leerkracht.

De VVD spreekt dit rapport zeer aan, want kwetsbare kinderen en gezinnen worden zo beter en sneller geholpen naar zelfstandigheid en bovendien voorkom je het onnodig plakken van ziekte-etiketten.

Het college geeft ook te kennen dat het rapport ze zeer aanspreekt en dat ze een warm voorstander is van "ontbureaucratisering". Op de vraag welke mogelijkheid het college ziet om komende periode al in te spelen op de aanbevelingen van dit rapport antwoordt het college dat ze bij voorkeur projecten subsidiëren die anticiperen op de transitie en waarbij uitvoering wordt gegeven aan de inzichten uit het rapport.

Uiterlijk eind 2016 moeten alle taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld van provincie naar gemeente. Tot die tijd zijn de provincies nog verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het college is niet in staat dit transitieproces te versnellen richting de gemeente omdat wetgeving en de gemeenten hierbij bepalend zijn.

Tot slot vroeg de VVD zich af hoe de ondersteuning van dichtbij huis meer van de grond kan komen. Het college denkt dit te kunnen verbeteren door met name hulpverleners in de eerst lijn te leren cliënten in hun eigen kracht te zetten en zo het sociale netwerk van cliënten te activeren. In gevallen waar eigen kracht en vrijwillige hulpverlening te kort schieten kan eventueel professionele hulp worden ingezet als aanvulling hierop.

Publicatiedatum: 1 mei 2012