Klachten Q-liner Lemmer- Joure- Heerenveen terecht

Vorige maand heeft de VVD schriftelijke vragen ingediend over de Q-liner 315, de snelbusverbinding tussen Lelystad, Emmeloord en Groningen. Voor de concessieperiode van juli 2011 tot december 2012 is een EU-aanbesteding gehouden en is de lijn Lelystad- Emmeloord- Groningen gegund aan Arriva. Tijdens deze periode heeft de VVD signalen ontvangen dat er sprake is van een achteruitgang op het gebied van comfort en prijs op dit traject.

De klachten die de VVD heeft vernomen (inzet van verouderde bussen en uitval van bussen) blijken terecht te zijn, aldus de antwoorden van GS. Zo voldeden de bussen van Arriva niet aan de verwachtingen en bleken de bussen storingsgevoeliger zijn dan verwacht. Ook heeft het Arriva enige tijd gekost om de inzet van extra bussen tijdens de spits af te stemmen op de reizigers. De VVD is verheugd te horen dat Arriva in de eerste twee weken van januari de storingsgevoelige bussen heeft laten afvloeien en andere bussen toegevoegd aan het wagenpark.

Het OV- bureau Groningen Drenthe en de Provincie Flevoland dragen een groot gedeelte van hun lijndelen over aan de provincie Fryslân. Alleen het lijndeel Lelystad- Emmeloord blijft bij de Provincie Flevoland. Dit betekent dat na 2012 de Provincie Fryslân het lijndeel Emmeloord- Lemmer- Joure- Heerenveen- Groningen gaat beheren. De VVD is van mening dat een goed functionerend vervoersnetwerk op het traject Lelystad - Groningen essentieel is. Hierbij moet een optimale reissituatie ontstaan met goede aansluiting tussen de verschillende steden op dit traject. Met name studenten maken veelvuldig gebruik van deze lijn. Een snelle en comfortabele verbinding zoals de Q-Liner 315 is een essentieel onderdeel van goede bereikbaarheid van het Noorden, voor studenten en andere groepen. Noorden.

Publicatiedatum: 7 februari 2012