Kortere procedures door coordinatieregeling Langwarder Wielen

In het kader van de uitvoering van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan en het Friese Meren Project worden de Langwarder Wielen structureel verdiept.

GS stelt voor om de verschillende vergunningen en ontheffingen gecoördineerd in één overzichtelijke en samenhangende procedure af te doen.

VVD-statenlid Klaas Kielstra gaf aan dat de VVD is hier een groot voorstander van is. Dergelijke procedures zorgen ervoor dat er een overzichtelijk geheel komt van vergunningen en ontheffingen, er maar één beroepsmogelijkheid is en de proceduretijd wordt verkort. Het nadeel hiervan is wel dat als GS een fout maakt hierbij gelijk alles weg is en de procedure opnieuw moet worden gestart. Dit zou kunnen zorgen voor vertraging en geldverspilling. De VVD heeft dan ook aan GS gevraagd om alles te doen om dat te voorkomen en zal het colllege daarop kritisch volgen.

Publicatiedatum: 20 september 2012