Kulturele Haadsted mag geen blinde ambitie zijn

De status Culturele Hoofdstad kan best een kans zijn. Ook economisch gezien. Dat ziet de VVD ook! Er is alleen één grote maar ... dan moet je wel een goede visie, organisatie en budget hebben. Dat zegt niet alleen de VVD, maar blijkt ook uit een gesprek van de provincie met Jacqueline Pacault van de Europese Commissie. Het moet geen blinde ambitie worden, of de wel bekende tunnelvisie van bestuurders.

De provincie heeft tot nu al behoorlijk wat geld geïnvesteerd. Ruim 2 miljoen euro!

Eind 2010 is een zevental resultaten afgesproken, maar veel daarvan zijn niet gerealiseerd!
1. Het concept-bidbook is nog niet klaar.
2. De draagvlakmeting heeft voor de VVD geen enkele waarde in de vraagstelling staat niks over de te investeren bedragen om de status culturele hoofdstad binnen te halen.
3. Friesfestival Buro is niet gereed.
4. Er is crossing borders concept in de vorm van Explore The North. Het was artistiek wel een succes, maar commercieel? 600 betalende bezoekers en een subsidie van 157.000 euro is ruim 250 euro per betalende bezoeker.
5. Meerjarig landschapskunstproject is niet gerealiseerd.
6. De Reis is een programma geweest in 2011, maar of het een zichtbare slagader in de provincie was?
7. Er is geen convenant gesloten met de Friese gemeenten.

In 2010 heeft de VVD ook een motie ingediend die is aangenomen. Daarin wordt gezegd dat er eind 2011 een overeenkomst moest liggen met Leeuwarden met daarin de rechten en verplichtingen. Nadrukkelijk is aangegeven dat het geen vage intentieovereenkomst mocht liggen. Wat ligt er? Een nietszeggende intentie-verklaring.
Uit de concurrentie-analyse blijkt dat de kansen van Fryslân neutraal zijn. En dat er wordt gewerkt vanuit een achterstandspositie.

Vanuit de Europese commissie wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er een goede visie, organisatie en budget is. Fryslân heeft alle drie niet of niet voldoende. Het gaat er verderom dat het voor je stad iets nieuws is, en niet ongeveer hetzelfde als je altijd al deed, maar dan overal meer van hetzelfde. Burgemeester Crone heeft juist aangegeven dat dit wel het geval zal zijn.

Dan de financiën. Er zijn managementrapportages over de subsidie die de stichting over 2010 en 2011 heeft ontvangen, vergezeld van een brief van de accountant. Er is geen jaarverslag en/of jaarrekening. De accountant geeft aan dat hij geen goedkeurende verklaring aan de rapportage over 2010 kan opstellen, omdat de beschikking die ten grondslag ligt aan het bedrag dat de provincie ter beschikking heeft gesteld in diens ogen te onduidelijk is. Dat is een ontluisterende beeld. Zeker ook in combinatie met de onthutsende antwoorden op de vragen van VVD en D66 hierover.

Provinciale Staten wordt gevraagd om 2x 1,2 miljoen euro vrij te maken voor status culturele hoofdstad. Wat gaat daarvoor gedaan worden? Dat is nu volstrekt onduidelijk. De jaarplannen van de stichting voor 2012 en 2013 kunnen de prullenbak is gezegd, omdat de rol van de stichting volstrekt veranderd.

Het allerbelangrijkst, de visie, het verhaal ontbreekt. Het is een opsomming van allemaal dingen die we al doen. Er is geen focus. Met de wijkaanpak van Leeuwarden komen er we echt niet!

Op 21 december 2011 vindt de besluitvorming in Provinciale Staten plaats.

Publicatiedatum: 7 december 2011