Lelylijn-Drachten-aan-het-spoor

Lelylijn opgenomen in regeerakkoord

Lelylijn-Drachten-aan-het-spoor

De Lelylijn staat in het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

In het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', is de volgende paragraaf over de Lelylijn opgenomen:

‘We reserveren middelen om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.’

Het kabinet reserveert 3 miljard voor de aanleg van de nieuwe spoorlijn. Vanuit de regio en Europa

De Lelylijn is belangrijke impuls voor de vitaliteit van het noorden. Wij zijn tevreden dat het nieuwe kabinet deze kansen herkent. De nieuwe spoorlijn betekent een belangrijke verbetering van de bereikbaarheid van het noorden. Met de aanleg van de Lelylijn krijgt Drachten een treinverbinding. Vanuit Groningen, Drachten, Heerenveen en Emmeloord wordt de reis naar de Randstad veel sneller. De Lelylijn moet ook de missing link in het internationale treinnetwerk oplossen. Met het doortrekken van Lelylijn naar Duitsland zijn de Duitse en Scandinavische steden sneller te bereizen. Als alternatief voor het vliegtuig naar Duitse en Scandinavische bestemmingen, draagt de Lelylijn ook bij aan de oplossing van de klimaatproblemen.

Publicatiedatum: 15 december 2021