Martijn-Brands-Maiden-Speech-04

Maidenspeech Martijn Brands bij spoeddebat openbaar vervoer

Martijn-Brands-Maiden-Speech-04

Foarsitter,

Ik ben zelf opgegroeid in Drachten, waar ik ook op school heb gezeten. Mijn toenmalige klasgenoten gingen allemaal naar Groningen om te studeren, zelf ging ik naar Leeuwarden. In mijn studententijd zat ik dan ook regelmatig in de bus tussen Drachten en Leeuwarden. Op het van Knobelsdorffplein in Drachten sprak ik mijn oud klasgenoten nog regelmatig, dit omdat wij niet samen in de bus pasten tijdens de spits en daarom moesten wachten. Ook nu reis ik veel met het OV, ik heb geen auto en reis ongeveer anderhalf uur in de trein om op mijn werk in Groningen te komen.

Jongeren van nu hebben het niet makkelijk. Als we kijken naar de arbeidsmarkt, dan zijn de meeste kennisbanen niet hier te vinden. Veel van mijn werkende leeftijdsgenoten zouden een huis willen kopen, maar ook deze markt is verstoord. Ik zie een toekomst voor mij waarin studenten wél in onze provincie kunnen blijven, omdat er voldoende werk is, omdat er voldoende woningen zijn én omdat de bereikbaarheid van dezen goed zijn.

De oplossing is dan ook niet zomaar geld over de balk gooien, dat geld heeft onze provincie niet. En tenzij het Rijk spontaan met een zak geld komt voor het streekvervoer, moeten wij vooral lastige keuzes maken die op de lange termijn houdbaar zijn, dit om te voorkomen dat wij dit debat binnen een jaar weer moeten voeren.

En eerlijk is eerlijk, de wereld veranderd enorm snel, en technologie gaat steeds verder vooruit. Waar vroeger veel mensen een brommer hadden, hebben nu veel jongeren een elektrische fiets en rijden er elektrische scooters rond. Waar dieselauto’s bij lange afstanden altijd het goedkoopst waren, zijn nu- duurzamere alternatieven zoals elektrisch, waterstof of bio-CNG goedkoper aan het worden dan hun fossiele voorloper.

Betekent dat, dat er geen toekomst is voor de bus? Jawel, verduurzaming van de bussen is enorm belangrijk, maar wij zijn wel van mening dat dit op de korte termijn geen verdere invloed mag hebben op de betaalbaarheid,  bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het OV.

Fryslân heeft de hoogste autodichtheid van het land. Wij willen deze mensen uit de auto hebben, en in de bus. Maar dan moet de bus betrouwbaar zijn en niet vier keer langer doen over hetzelfde traject.

Daarom zijn wij een voorstander van het strekken van de lijnen. Niet elke bus kan dan door iedere dorpskern. En waar mensen een stuk moeten lopen naar de bushalte, of naar de rand van het dorp moeten fietsen, zien wij dit als noodzakelijk om de bussen betaalbaar te houden zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. Voor mensen die dit niet kunnen, heeft de gemeente wettelijke vervoersopties als alternatief.

Door het strekken van deze lijnen zouden wij een hoofdstructuur kunnen neerzetten die bijvoorbeeld alleen over de N-wegen gaat. Deze verbindingen kunnen worden aangevuld met andere vervoersopties. Zoals directe en snellere fietspaden die binnendoor gaan, en klaar zijn voor het gebruik van snelle e-bikes.

Ook zou het een optie kunnen zijn om gemeenten mee te laten betalen voor busverbindingen die buiten deze hoofdstructuur zouden vallen, maar voor hen van waarde zijn. Net zoals de provincie nu nog voor de 4e NS verbinding naar Zwolle doet.

Voorzitter ik rond af, ik heb zelf geregeld te maken met het OV. Dat het openbaar vervoer belangrijk is, is voor mij en de VVD kraakhelder. De VVD ziet dat er problemen zijn met de busverbindingen, en dat deze anders ingericht moeten worden. Bij voorkeur strekken wij de lijnen en versterken wij onze infrastructuur.

As it net kin sa’t it moat, dan moat it sa’t it kin.

Tige tank.

Publicatiedatum: 25 mei 2022