Maidenspeech: ruimte om te ondernemen op de Wadden

Op dertien februari hield Aukje de Vries haar maidenspeech in de Tweede Kamer. Hieronder de tekst van deze speech.

Voorzitter, op de een of andere manier komen de Wadden telkens weer terug op verschillende momenten in mijn leven. In mijn jeugd toen we altijd de kerstvakantie doorbrachten op Ameland in de Visschershut. In mijn vrije tijd, lekker een aantal dagen uitwaaien en bijkomen op één van de eilanden. In mijn werk bij de gemeente Den Helder, waar ik verantwoordelijk was voor de lobby rondom de PKB Waddenzee om ruimte voor ondernemers te behouden. In mijn vriendenkring, een vriend en degene die me overhaalde politiek in te gaan, die wethouder werd op Vlieland, het liberaalste stukje Fryslân.

In campagnetijd, het presenteren van een 10-puntenplan voor de Wadden, met aandacht voor het Waddenfonds, bestuurlijk drukte, minder regels en ruimte om te ondernemen.

Als Statenlid in Fryslân, het debat over het instellen van de gemeenschappelijke regeling voor het Waddenfonds.

Als forens naar Den Helder en nu naar Den Haag, elke dag of week over de Afsluitdijk.

En dan nu als Tweede Kamerlid, met als eerste het intrekken van 2 wetten voor de Wadden.

Voorzitter, het intrekken van wetten is meestal niet het meest sexy onderwerp voor Tweede Kamerleden. Liever houdt iedereen zich bezig met nieuwe dingen. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook te kijken wat we kunnen afschaffen als het gaat om wet- en regelgeving.

Bestuurlijke drukte

Met dit voorstel is een eerste aanzet gegeven om de bestuurlijke drukte in het Waddengebied te verminderen. De Raad voor de Wadden, de Adviescommissie voor het Waddenfonds, het Coördinatiecollege Waddengebied (CCW) en de Interdepartementale Waddenzee Commissie (ICW) worden opgeheven. VVD vindt dat een stap in de goede richting.

Het lijkt alleen wel meer dan het is. De laatste twee waren al slapend, en bij de decentralisatie wordt er ook weer veel overleg opgetuigd, met een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, programma-regisseurs, kwaliteitscommissie, etc..

Zijn er niet nog meer mogelijkheden, vraag je je automatisch af? Het Berenschot -rapport over het verminderen van het aantal betrokken organen en personen in het Waddengebied, presenteert meerdere voorstellen. Bijvoorbeeld dat het Rijk door 1 coördinerend ministerie vertegenwoordigd zou moeten worden in het Regiecollege. De VVD wil van de Minister weten welke vervolgstappen zij nog kan en gaat nemen als het gaat om het verminderen van het aantal betrokken organen en personen. Sommige eilanders vragen zich namelijk af of de nu genomen stappen wel voldoende helpen, of het niet allemaal erg stroperig blijft.

Ondernemers

Er blijft voor ondernemers ook nog steeds sprake van versnippering in het Waddengebied. Dit leidt tot onduidelijkheden en vertraging in de vergunningverlening volgens de Nederlandse Vissersbond en VNO/NCW. Zij hebben daarom voorgesteld om één centraal loket op te zetten of aan te wijzen voor de vergunningverlening in het Waddengebied.

De VVD heeft hierover recent vragen gesteld aan de Minister. In de beantwoording verwijst de Minister naar ontwikkelingen als de Omgevingswet en de regionale uitvoeringsdiensten. Op de eilanden is men daarover sceptisch. En op korte termijn zijn ondernemers daar nog niet mee geholpen. De VVD wil van de Minister weten of zij bereid is te kijken hoe het op kort termijn voor ondernemers eenvoudiger en makkelijker kan worden gemaakt. En bereid is dit in het nieuwe Regiecollege voor de Wadden aan de orde te stellen.

De decentralisatie

Het Kabinet Rutte I heeft besloten om het Waddenfonds te decentraliseren naar de Waddenprovincies. De gemeenschappelijke regeling voor het Waddenfonds is inmiddels een feit. De voorbereiding hiertoe heeft lang geduurd, en al die tijd is er geen geld uitgekeerd voor de broodnodige projecten. De VVD wil van de minister weten of de drie Waddenprovincies op dit moment voldoende zijn toegerust zijn voor het beheer van de middelen uit het Waddenfonds.

Verdeling Waddenfonds

In de afgelopen jaren heeft de VVD zich ervoor ingezet dat de middelen uit het Waddenfonds ook naar de economie gaan, minimaal 50%. Gelukkig is dit in het Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds opgenomen. Tot nu toe is echter gebleken dat dit lastig te realiseren is. Terwijl de economie én de ondernemers het juist in deze lastige tijden zo nodig hebben.

Voorzitter, de VVD wil dan ook van de Minister weten hoe zij gaat zorgen dat de afspraken uit het Bestuursakkoord worden nageleefd, met name de fiftyfifty-verdeling. En hoe de monitoring gaat plaats vinden?

Tot slot, voorzitter

Ik wil me inzetten voor ruimte om te ondernemen op de Wadden. Ondernemers die betrokken zijn bij het Wad weten dat ze goud in handen hebben, ze leven er van. Ze zullen daar op een goede manier mee omgaan, anders snijden ze zichzelf in de vinger.

De VVD is de laatste verkiezingscampagne in gegaan met een aantal tegeltjes wijsheden. Op de Waddeneilanden hebben ze er ook één:

"Veel regels zijn bedacht, omdat ze op de wal iets niet goed doen."

Misschien stof tot nadenken!

 

Debat nakijken kan hier >>>

Publicatiedatum: 15 februari 2013