fa1d7d325510dc801198c8cbd02bc316

Marten Dijkstra over Startnotitie stikstof

fa1d7d325510dc801198c8cbd02bc316

Tijdens de Provinciale Statenbijeenkomst van 17 februari sprak statenlid Marten Dijkstra (VVD) over de startnotitie stikstof die werd behandeld.

‘As ik oer 10 jier troch de Alde Feanen rin, dan sil de natoer der troch krekt sa bie lizze as no. Allinich binne wy as mienskip ettelijke miljarden earmer.’ Zo begon Dijkstra zijn betoog. ‘Op disse manier is Nederlân op wei om sich sels hielendal klem te regeljen.’ Hiermee wordt gedoeld op de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport van de commissie Remkes die stelde dat de plannen om de stikstofuitstoot reduceren niet ambitieus genoeg waren.

Ook is volgens Dijkstra de meetmethode niet goed en hij sprak over het gebruik van ‘sun ferstan.’ ‘Aerius rommelt troch een overvloed oan oannames, natuer wurdt bijplust en der binne juridische vage “Zoekgebieden” optuge. Hoe kinne jo op dizze manier burgers en bedriuwen freechje mei te gean yn maatrigels?’

Het collega wordt gevraagd door Dijkstra of het college ook eens is met een groot deel van de inwoners dat zij de natuur prima vindt zo als hij is op dit moment. Zij geven aan zich te conformeren aan de landelijke lijn. Hij sluit af met dat er geen Fries geld naar het stikstofbeleid moet gaan en qua ambitie het Rijksminimum het provinciaal maximum is.

-Geen hogere ambitie neerleggen dan het Rijk

-Geen Fries geld naar stikstofbeleid

-Geen beroepsverbod bij uitkoop

-Op basis van vrijwilligheid

-Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven

Publicatiedatum: 17 februari 2021