pitrus_twijzelermieden_staatsbosbeheer.-detail

Marten Dijkstra (VVD) in Veldpost: Beheer weidevogels door Staatsbosbeheer is onvoldoende

pitrus_twijzelermieden_staatsbosbeheer.-detail

Staatsbosbeheer moet in het beheer niet vanuit een draaiboek werken, maar veel meer in het veld kijken wat er nodig is voor het behoud van weidevogels. Dat zegt Marten Dijkstra, provinciaal statenlid van de VVD in Friesland, naar aanleiding van onderzoek door de redactie van Veldpost

Veldpost brengt komend weekend in haar printuitgave een groot verhaal over de ontwikkeling van de weidevogelstand in de terreinen van Staatsbosbeheer bij Buitenpost. Daaruit blijkt dat de weidevogelstand in die terreinen hard achteruit gaat. Lieuwe van der Wijk van de Vogelwacht Buitenpost legt in het artikel de vinger bij het beheer door Staatsbosbeheer, die te weinig zou doen om de weidevogels te redden. „Staatsbosbeheer doet te weinig aan vernatten, predatiebeheer en pitrusbestrijding.”

In een reactie laat Staatsbosbeheer weten wel degelijk actie te ondernemen, maar stelt boswachter ecologie Jakob Hanenburg dat ze een achterhoede gevecht aan het voeren zijn die waarschijnlijk niet meer te winnen is. „Weidevogels op veengronden zijn verloren.”

Wijsheid niet in pacht

Marten Dijkstra, zelf een melkveehouder die aan weidevogelbeheer doet, deelt de kritiek van Van der Wijk. „Dit artikel bevestigt ons beeld dat de natuurorganisaties de wijsheid niet in pacht hebben. Natuurorganisaties wijzen vaak naar boeren, maar hieruit blijkt dat het binnen de terreinen van de natuurorganisaties vooral niet goed gaat. Natuurorganisaties moeten intensiever gaan samenwerken met de agrarische collectieven om het beter te gaan doen.”

Stichting Weideleven

Dat het beter kan bewijzen nieuwe spelers op de markt. Dijkstra noemt Stichting Weideleven die in zijn eigen omgeving een eiland in beheer kreeg van It Fryske Gea. „Daar zaten vroeger altijd veel weidevogels, maar die waren verdwenen. De nieuwe beheerders werken niet vanuit een draaiboek zoals Staatsbosbeheer doet, maar kijken in het veld wat er nodig is. Ook gedurende het seizoen. Ze zijn daar bijvoorbeeld intensief aan het klepelen geweest. Met praktische ingrepen wisten ze het voor elkaar te krijgen dat er nu weer volop weidevogels zitten.”

Volgens Dijkstra blijkt hieruit dat het wel degelijk mogelijk is om het beter te doen voor weidevogels in de veengebieden van Friesland. „In het beheer moet er echt een tandje bij.” Hij zal daar in september aandacht voor vragen in het provinciehuis, wanneer er overleggen zijn over de startnotitie herstel biodiversiteit en de nota beheer en schadebestrijding.

Publicatiedatum: 26 augustus 2020