WhatsApp-Image-2022-09-21-at-17.30.30

Martijn Brands over het aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkust

WhatsApp-Image-2022-09-21-at-17.30.30

Voorzitter,

Het IJsselmeer is sinds haar ontstaan van enorme waarde voor de economie, de recreatie en de natuur. De komst van 89 windturbines in de vorm van Windpark Friesland heeft dan ook de nodige impact gehad op dit gebied.

Door onze deelname in dit windpark ontvangt de provincie een mooi bedrag. Opbrengsten waarvan wij hebben afgesproken dat deze ten goede komen aan het gebied rondom de IJsselmeerkust.

De kustlijn van Friesland biedt namelijk kansen. Waaronder mooie kansen in de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Verder ontwikkeling van het IJsselmeer gebied ondersteunen wij van harte.

Wij zijn blij om te zien dat er al ruim 700 projecten zijn voorgesteld. Van kleine projecten, tot enorm grote. Wij wensen het college en de projectgroep dan ook heel veel succes bij de beoordeling en uitwerking hiervan.

De VVD wil hierbij het college meegeven dat voor ons vormen van cofinanciering de voorkeur hebben, juist om die multiplieer te kunnen bewerkstelligen.

Nu over het voorliggende besluit;

Wij vragen ons eigenlijk af waarom dit stuk een bespreekpunt is geworden. Kennis nemen van een aanbiedingsdocument, dat gebaseerd is op een eerder vastgesteld ambitiedocument en later nog wordt omgevormd tot een uitvoeringsprogramma. Kortom, een beleidskeuze wordt niet gemaakt.

Zou het college mij kunnen vertellen hoe zij hier over denkt?

U vraagt om akkoord te gaan met een begrotingswijziging. Een wijziging, waarvan wij ook al eerder eens het voornemen voor hebben uitgesproken. Kortom, ook de begrotingswijziging kunnen wij mee akkoord gaan.

Publicatiedatum: 21 september 2022