Medio 2012 meer duidelijkheid over Kanselarij

Op verzoek van de VVD komt er medio 2012 meer duidelijkheid over één van de panden van het Fries Museum, namelijk De Kanselarij. En dan in relatie tot University Campus Fryslân.

Voor de University Campus Fryslân is het vanwege de beoogde academische profilering en uitstraling te kunnen beschikken over een hierbij passend academiegebouw. Er zijn ideeën voor het huisvesten van de UCF in De Kanselarij te Leeuwarden vanaf 2014. Daarvoor is wel eerst wel inzicht nodig in de (on)mogelijkheden en kosten, zodat er een goede beslissing kan worden genomen.

Publicatiedatum: 2 november 2011