Meer aandacht voor oude Friese kerken

De VVD wil dat cultuurtoerisme in Friesland en daarbij het unieke culturele erfgoed van de middeleeuwse kerken meer aandacht krijgt. In een artikel in de Leeuwarder Courant van maandag 30 juni gaf Justin Kroesen, docent kunstgeschiedenis aan dat kerken een tijdmachine en ankerpunten van het culturele geheugen zijn. "Samen vormen ze het grootste museum van Friesland", aldus Justin Kroesen. De VVD pleitte al eerder voor het beter op de kaart zetten van het unieke culturele erfgoed van Fryslân ten behoeve van toerisme en vestigingsbeleid.

In het bidbook Culturele Hoofdstad wordt het begrip cultuurtoerisme meermalen genoemd, maar is dit nog niet verder uitgewerkt. De VVD wil meer duidelijkheid hoe cultuurtoerisme en specifiek de middeleeuwse Friese kerken beter op de kaart gezet kunnen worden en heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Publicatiedatum: 1 juli 2014