Meer kansen voor export en internationale handel!

Internationaal ondernemen, export en import is voor de Friese economie van groot belang. Het biedt bedrijven de kans om nieuwe markten te ontwikkelen en meer afzet te genereren. Het levert werkgelegenheid op en biedt de Friese economie kansen om meer banen te realiseren. Maar met een uitvoerwaarde van bijna vijf miljard euro blijft Fryslân echter achter bij de rest van Nederland. Dat is voor de VVD reden om meer in te zetten om kansen op het gebied van export en internationale handel te gaan benutten.

Om hiertoe een begin te maken diende de VVD afgelopen vergadering een initiatiefvoorstel in om een regieorganisatie op te zetten die zich volledig gaat bezighouden met export en internationale handel. Deze regieorganisatie zal ook het loket moeten worden waar alle ondernemers met vragen over export terecht kunnen. “Exportondersteuning is  veelal maatwerk. En in het huidige exportlandschap is dat maatwerk maar moeilijk te vinden. Wij hebben de afgelopen maanden heel veel ondernemers gesproken en uit al deze gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan organiserend vermogen en aan een loket”, aldus Otto van der Galiën (VVD).

Ook zal de regieorganisatie gericht op zoek moeten gaan naar kansen in het buitenland, een database voor ondernemers opzetten om informatie digitaal te ontsluiten en handelsmissies in Fryslân op elkaar af moeten stemmen. Daarnaast zal er specifiek voor export en internationale handel ook andere instrumenten beschikbaar moeten komen. Hierbij denkt de VVD aan mogelijkheden in financiering, beursondersteuning en het opzetten van programma’s om ondernemers te faciliteren om te gaan exporteren. Het initiatiefvoorstel werd met overgrote meerderheid in Provinciale Staten aangenomen.

 

Publicatiedatum: 25 februari 2015