Meer ruimte en minder regels

De VVD is tegen het voorstel van de fractie van de PvdA in Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân om boeren te laten meebetalen aan het onderhoud van openbare wegen. Anton van der Aar, de VVD-woordvoerder in Provinciale Staten: "Het lijkt erop dat de boeren de financiële keuzes van gemeenten en provincie als het gaat om het onderhoud van de plattelandswegen moeten gaan dichten."
"Recent heeft het college van Gedeputeerde Staten (PvdA, CDA en FNP) immers ook al voorgesteld om te bezuinigingen op het onderhoud van wegen met alle gevolgen van dien. Dat kan natuurlijk niet", aldus Anton van der Aar.

Het aanleggen en onderhouden van infrastructuur is een kerntaak van gemeenten en provincies en dienen een algemeen belang. Om nu de rekening hiervan bij de boeren te leggen is onverantwoord. Lieuwe Tamminga, VVD-lid van het bestuur van Wetterskip Fryslân: "Agrarische ondernemers zijn een belangrijke economische pijler in Fryslân, zorgen voor banen en betalen bovendien al veel belasting. Dat PvdA-ers in een landbouwprovincie als Fryslân dit nu voorstellen is niet uit te leggen."

Helma Lodders, VVD-woordvoerder landbouw in de Tweede Kamer: "Ik vind het onbegrijpelijk dat de PvdA dit voorstelt. In een tijd waar boeren al zwaar belast worden, doet de PvdA er nog een schepje bovenop en gebruikt de boer als melkkoe. We hebben deze sector juist nodig om uit de economische crisis te komen. De exportcijfers die in januari gepresenteerd zijn, tonen dat ook aan. De export van landbouwproducten is gestegen naar een recordhoogte van 79 miljard euro. Onze boeren moeten dan ook de ruimte krijgen om te ondernemen."

De VVD kiest voor meer ruimte en minder regels voor de agrarische sector, niet voor een boerenbelasting!

Publicatiedatum: 22 januari 2014