Waddenzee-1

Meer geld beschikbaar voor agrarische bedrijfsverplaatsing

Waddenzee-1

Voor agrarische bedrijfsverplaatsing komt tot en met 2020 in totaal 7 miljoen euro beschikbaar. Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen voor de verbetering van de landbouwkundige verkaveling, natuur, landschap, water of milieu kunnen een aanvraag indienen als hun bedrijf is gelegen in een gebied dat de provincie daarvoor heeft aangewezen.

De subsidie kan verstrekt worden voor het verplaatsen van bestaande voorzieningen, voor het investeren op de nieuwe locatie of voor investeringen die gepaard gaan met de verplaatsing van de bestaande inventaris. Verplaatsingskosten worden voor 100% gesubsidieerd met een maximum van € 100.000, investeringskosten worden voor 40% gesubsidieerd met een maximum van € 400.000. Totaal kan de subsidie maximaal € 500.000 bedragen, de subsidie wordt berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Kielstra (VVD): “Voor agrarische ondernemers is dit een kans om hun bedrijf te verplaatsen naar een gebied waar ze een beter perspectief zien voor de toekomst.”

De Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing 2015 was eerder in juni 2015 vastgesteld. Sindsdien is de regeling enkele malen kort opengesteld. Nu hebben Gedeputeerde Staten besloten de regeling voor langere tijd, tot en met 31 december 2020, open te stellen. Met de subsidieregeling faciliteert de provincie Fryslân dat er ruimte gemaakt kan worden voor bij voorbeeld infrastructuur of nieuwe natuur.

 

Media:

2016 07 07 - FD - Zeven miljoen voor bedrijfsverplaatsing

Publicatiedatum: 6 juli 2016