samenwerking-1

Minicongres VVD Fryslân: Jij komt toch ook?

samenwerking-1

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer het 'Minicongres VVD Fryslân'. Het minicongres zal dit jaar plaatsvinden op 28 oktober van 13.30 - 17.00 uur in het Karmelklooster te Drachten.

We beginnen het minicongres met een plenaire sessie waarin Peter Karstkarel een inleiding zal verzorgen over kerken en kloosters in Fryslân. De heer Karstkarel neemt ons in zijn inleiding mee langs de kuststreek van Friesland, Groningen/Drenthe en Oost-Friesland (Dld) welke zeer rijk is aan kerken. Ze zijn zelfs in de kleinste dorpen te vinden. Veel van deze kerken dateren nog uit de Middeleeuwen. In een overzicht van voorbeelden van west naar oost zal de verkleuring van eenvoudig naar rijk worden getoond, een verkleuring als gevolg van de reformatie.

Na het plenaire deel zullen er twee workshoprondes volgen waarbij u kunt kiezen uit drie onderwerpen:

Workshop A:
Deze workshop wordt gegeven door Marc Muntinga. Marc is ondernemer met passie voor openbaar bestuur. Marc is binnen de VVD initiatiefnemer van het liberaal maatschappelijk middenveld Noord Nederland. Met als doel om een sector die op afstand stond van het liberale gedachtengoed, waar grote publieke geldstromen in rond gaan en waar traditioneel niet-liberalen verantwoordelijkheden nemen dichter bij liberalen te brengen. Een initiatief dus om het maatschappelijk middenveld en de VVD beter aan elkaar te verbinden.

Workshop B:
Deze workshop wordt gezamenlijk gegeven door de woordvoerders ruimtelijke ordening, energie en agrarisch van de Provinciale Statenfractie. Zij willen graag met u in gesprek over de onderwerpen omgevingsvisie, energievoorziening & energiebesparing en de toekomst van de landbouw.

Workshop C:
Deze workshop staat in het teken van de aanstaande Tweede Kamerverkiezing. Nadere informatie over deze workshop volgt.

Na afloop van de workshops zal er nog een plenaire afsluiting plaatsvinden waarna er nog tijd is voor een borrel en gelegenheid tot netwerken.

Het volledige programma is als volgt:

13.00 – 13.30 Inloop
13.30 – 14.15 Plenaire opening en inleiding door Peter Karstkarel
14.15 – 15.00 Workshop ronde 1
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Workshop ronde 2
16.00 – 16.15 Plenaire afsluiting
16.15 – 17.00 Borrel en mogelijkheid om te netwerken

 

Adres Karmelklooster:

Burgemeester Wuiteweg 162 9203 KP Drachten Let op: bij gebruik van een navigatiesysteem kunt u het beste 'Sparrehoek' als bestemming intoetsen, i.p.v. Burgemeester Wuiteweg 162

We hopen u op 28 oktober te zien op ons minicongres. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar vvd@fryslan.nl

Publicatiedatum: 18 oktober 2016