Mondelinge vragen over versnellingsagenda

VVD-Statenlid Nynke Koopmans heeft tijdens het vragenuurtje van Provinciale Staten mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant "Noorden wil duurzaamste zuivel". Er blijkt een versnellingsagenda gelandceerd te zijn door een coalitie van noordelijke boeren- en milieorganisaties en de drie noordelijke provincies. In deze agenda, zijn volgens het krantenartikel, doelen geformuleerd die boven de landelijke norm liggen om de noordelijke melkveehouderij nog duurzamer te maken.

"De grote stikstof regelgeving (PAS) is nog maar net ingevoerd en de gevolgen daarvan zijn nog niet half te overzien, of per begin volgend jaar wordt een enorme brei aan extra regelgeving over de agrarische sector uitgestort" aldus Statenlid Nynke Koopmans. Ze vroeg zich onder andere af hoe deze nieuwe doelen zich verhouden tot de afspraak om geen eigen regels op te leggen naast de al bestaand en of de gedeputeerde wat voorbeelden kon noemen wat een agrarisch bedrijf nog meer zou kunnen doen boven op de regels die er al zijn.

Als suggestie gaf ze de gedeputeerde mee om een campagne te lanceren waarin naar voren komt welke maatregelen boeren tegenwoordig al nemen om hun bedrijf duurzaam te maken.

 

Publicatiedatum: 29 oktober 2015