IMG_4207-1

Nalatenschap van Culturele Hoofdstad 2018

IMG_4207-1

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 31 oktober is de legacy van de Culturele Hoofdstad besproken.

Volgens de VVD Fryslân zijn een aantal zaken essentieel voor het slagen van een goede legacy. De Basis Infrastructuur moet op orde zijn, waarbij de marketing goed moet zijn en hospitality geborgd is. Daarnaast vind de VVD Fryslân dat er duidelijke kaders en criteria moeten zijn.

In het collegevoorstel stelt Gedeputeerde Staten voor om in Agenda2028 in te zetten op een aantal beleidslijnen waarbij de VVD de focus heeft op het versterken van economie en cultuurtoerisme en verbetering van artistiek klimaat. Zoals altijd blijft VVD Fryslân scherp op de inzet van financiële middelen voor cultuur. We stimuleren culturele initiatieven, maar blijven scherp op de relevantie hiervan.

Marketing wordt door Gedeputeerde Staten genoemd als randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van Agenda2028 om opnieuw substantiële bezoeken aan Fryslân te genereren. Wij hebben een motie ingediend waarin gepleit wordt om een plan van aanpak voor de marketing van Fryslân op te stellen en waarin onder andere de samenwerking tussen de verschillende marketingpartners en de culturele sector nader vorm te geven. We willen een extra bedrag van 5 ton voor marketing beschikbaar stellen. Deze motie is met een ruimte meerderheid aangenomen.

Gedeputeerde Staten vraagt om een bijdrage van €16 miljoen voor de komende vier jaar, waarvan €15 miljoen bedoeld is voor projecten. VVD Fryslân zet hier zijn vraagtekens bij en mist de onderbouwing. De bijdrages van gemeenten en andere organisaties moeten in de juiste verhouding staan die de provincie doet in het kader van Agenda2028. Via een motie vragen wij Gedeputeerde Staten om maximaal 50% van het totale budget bij te dragen aan Agenda2028. Ook deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Publicatiedatum: 2 november 2018