Natuurcompensatie niet voor eigen rekening en risico van de provincie

Gisteren, 20 juni, stond de heropening van het Polderhoofdkanaal op de agenda van Provinciale Staten. De VVD is kritisch over de heropening doordat de kosten van dit project, sinds de start van het project in 2005, ontzettend zijn gestegen. De kosten bedroegen in het oorspronkelijke plan 8,6 miljoen euro maar zijn door de toevoeging van natuurcompensatie aan dit project gestegen tot een bedrag van bijna 17 miljoen euro.

‘De prangende vraag voor de VVD is nu of we anno 2012, in een volstrekt andere financiële realiteit dat in 2007, nog met een goed gevoel kunnen besluiten en dit kunnen uitleggen aan de bevolking. De VVD omarmt het Friese Merenproject, streeft naar groei in die zo belangrijke sector recreatie en toerisme, maar wij wegen wel nut en noodzaak af tegen de investeringen', aldus Otto van der Galiën.

De VVD vindt ook niet dat de provincie de natuurcompensatie voor eigen rekening en risico moet nemen voor een bedrag van 1,79 miljoen euro. Met de kennis van nu weten we dat juist het onderdeel voor natuurcompensatie in de voorgaande jaren voor een enorme vertraging heeft gezorgd en er voor heeft gezorgd dat de kosten van het project inmiddels meer dan zijn verdubbeld. Deze afspraak brengt dus een aanzienlijk risico met zich mee. De VVD een motie ingediend die opdracht geeft om over dit punt nieuwe afspraken te maken. De gedeputeerde is echter van mening dat de provincie maar een beperkt risico loopt en ze er vertrouwen in heeft dat dit geen problemen oplevert.

De VVD betreurt dat de kosten van het project zo zijn gestegen, maar heeft wel ingestemd met het plan vanwege het economisch effect, de belofte aan de streek en het belang dat brancheorganisaties eraan hechten. Tot slot weegt het voor de VVD ook zwaar dat er geïnvesteerd wordt in een tijd waarin het economisch gezien zwaar weer is.

 

Motie Polderhoofdkanaal.doc

Publicatiedatum: 21 juni 2012