Natuurinclusieve landbouw voor de doeners; meten en weten!

Donderdagmiddag 28 februari jongstleden brachten VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries, Europarlementariër Jan Huitema en VVD fractievoorzitter van Provinciale Staten Avine Fokkens een bezoek aan agrarisch collectief Ecolana. Dit vond plaats op het familiebedrijf van Frans Antonides in Holwerd. In het intensieve gesprek kwam aan de orde de mogelijkheden van natuurvriendelijk boeren en de controle waarmee de boeren hebben te maken en het boetesysteem. 

Maar het gesprek stond vooral in het teken van tegenstrijdige wet- en regelgeving die natuurvriendelijk en circulair boeren tegenwerken. Dat laatste is vaak een gevolg van onwetendheid welke op basis van wetenschappelijke kennis en monitoring zou moeten worden weerlegd.

De VVD wil zich op zich op zowel provinciaal, landelijk en Europees niveau hard maken om botsende wet- en regelgeving tegen te gaan.

Publicatiedatum: 4 maart 2019