Niet doorschuiven maar aanpakken!

Nederland gaat eerder naar de stembus dan de VVD had gehoopt. Het kabinet onder leiding van Mark Rutte kon niet afmaken waaraan zij was begonnen. Dat neemt niet weg dat in deze korte tijd al veel is gebeurd en moeilijke, maar broodnodige, bezuinigingen tot stand zijn gebracht. Dat werk moet doorgaan!

Kleine overheid
De VVD wil een overheid die er is voor ons, en niet andersom. De overheid moet klein en krachtig zijn. Dat betekent minder ambtenaren, minder bureaucratie en minder regels. Nederland is bijvoorbeeld doorgeschoten bij de omzetting van het Europese Natura2000-beleid naar nationale regelgeving. De VVD wil op korte termijn de beheerplannen voor gebieden vaststellen, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn, en het aantal Natura2000-gebieden terugbrengen tot het minimum. Uitgangspunt is dat er ruimte is om te ondernemen.


Economie
De VVD wil dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. Op dit moment geeft de overheid elke dag 70 miljoen euro meer uit dan dat er binnen komt. Hierdoor betalen we meer dan 10 miljard euro per jaar aan rente, twee keer zo veel als we uitgeven aan politie. Dit kan niet zo doorgaan! Dit is geld dat we beter kunnen investeren in andere belangrijke zaken als veiligheid, onderwijs of wegen.

De VVD investeert ook in onderwijs en laat het werken weer lonen. Door slim te bezuinigen en gericht te investeren zorgt de VVD van alle partijen voor de meeste nieuwe banen. De ondernemers krijgen van de VVD volop de ruimte, want de overheid creëert geen banen, dat doen bedrijven. Het CPB berekent dat de aanpak van de VVD tot 285.000 extra banen leidt, terwijl de plannen van SP en PvdA banen kosten.

Veiligheid
Zorgen voor veiligheid is de allerbelangrijkste taak van de overheid. Op veiligheid mag wat de VVD betreft niet worden bezuinigd. Sterker nog: de VVD investeert 250 miljoen euro per jaar extra in meer agenten. De pakkans moet omhoog en mensen moeten zich overal in ons land veilig kunnen voelen. Zowel in de steden als op het platteland als op het water.

Het doel van de VVD is een toonaangevend en economisch sterk Nederland met onze eigen kracht als drijvende motor. Nederland behoort nu al in de top 5 van meest concurrerende landen ter wereld. Dat moet zo blijven. Dat kan door als overheid te bezuinigen én te investeren. Door als overheid te verwachten dat iedereen de schouders eronder zet. Door als overheid alleen de taken uit te voeren die echt nodig zijn en een vangnet te bieden voor mensen die echt niet kunnen.

Stem daarom 12 september VVD: Niet doorschuiven maar aanpakken!

En kies een Fries. Dat is zowel een stem op de VVD als een stem voor een krachtig Friesland.

Publicatiedatum: 12 september 2012