Nieuw opleidingsaanbod seizoen 2015-2016 bekend!

In samenwerking met de VVD Groningen en Drenthe organiseert de VVD Friesland dit seizoen (2015-2016) de volgende trainingen:

3 oktober (10:00- 16:30, Drenthe) – Liberalisme

Liberale kernwaarden en Liberalisme in de Nederlandse praktijk:

Een basistraining voor alle leden van de VVD, actief of niet-actief, die de introductie-training al hebben gevolgd. Wat zijn de grondbeginselen van het liberalisme zoals deze door de VVD zijn vastgesteld en hoe staan ze in verhouding tot elkaar? Na de training kan de deelnemer de vijf ‘VVD-beginselen’ noemen, toelichten en de samenhang weergeven. Bovendien kan de deelnemer de beginselwaarden gebruiken bij het innemen van standpunten in actuele politieke discussies.

24 oktober (10:00- 16:30, Drenthe) – Presentatie I

Gaat over het overbrengen van een boodschap bij bijvoorbeeld een toespraak. Denk aan presentaties op buurtavonden, markten en forumbijeenkomsten. Je wordt gevraagd als spreker en krijgt dus veel meer tijd dan in een debat of discussie. Doel van de training is de beginnende spreker helpen met de basisvaardigheden in inhoud en vorm om een korte presentatie te houden.

12 december (10:00- 16:30, Friesland) – Debat I

Geschikt voor iedereen die wil leren debatteren, een absolute aanrader voor raads- en Statenleden. Theorie en oefeningen leiden tot het kunnen houden van een redelijk betoog dat niet bij de eerste windvlaag wegwaait.

16 januari (10:00- 16:30, Friesland) – Media 

Een beschrijving van de inhoud van deze training volgt binnenkort.

6 februari (10:00- 16:30, Groningen) – Besturen

In deze training komen de wederzijdse verantwoordelijkheden van het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfractie aan de orde, de rechten en plichten over en weer en het belang van communicatie. Verder worden taken en verantwoordelijkheden, de verkiezingsklok en functioneringsgesprekken behandeld.

16 februari (19:00-21:30, Friesland) en 23 februari (19:00-21:30, Friesland) – Liberalisme

Een basistraining voor alle leden van de VVD, actief of niet-actief, die de introductie-training al hebben gevolgd. Wat zijn de grondbeginselen van het liberalisme zoals deze door de VVD zijn vastgesteld en hoe staan ze in verhouding tot elkaar? Na de training kan de deelnemer de vijf ‘VVD-beginselen’ noemen, toelichten en de samenhang weergeven. Bovendien kan de deelnemer de beginselwaarden gebruiken bij het innemen van standpunten in actuele politieke discussies.

29 maart (19:00-21:30, Groningen) en 5 april (19:00-21:30, Groningen) – Debat I

Geschikt voor iedereen die wil leren debatteren, een absolute aanrader voor raads- en Statenleden. Theorie en oefeningen leiden tot het kunnen houden van een redelijk betoog dat niet bij de eerste windvlaag wegwaait.

 

De kosten voor een training zijn € 50,- De trainingen vinden afwisselend plaats in Groningen, Drenthe of Friesland. Aanmeldingen en vragen kunnen worden gestuurd naar petravdsloot@upcmail.nl.

 

Publicatiedatum: 15 september 2015