Nieuwjaarsreceptie VVD Fryslân op 15 januari

De VVD Heerenveen, Kamercentrale Friesland en de VVD Statenfractie wensen u een voorspoedig en liberaal 2016! Graag willen wij samen met u vooruitblikken en het glas heffen op een succesvol en liberaal 2016.

U bent van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie op:

Datum: Vrijdag 15 januari 2016
Tijd: 17.30 - 19.30 uur
Locatie: Grandcafé Paul Kruger, Paul Krugerkade 1, Heerenveen

Wij hopen u te mogen begroeten en met u te toasten op het nieuwe jaar.

VVD Heerenveen - Foppe Hemminga, voorzitter
Kamercentrale - Jeltje Hoekstra, voorzitter
Statenfractie - Avine Fokkens, fractievoorzitter

 

 

Publicatiedatum: 5 januari 2016