Nieuwjaarsspeech fractievoorzitter VVD Fryslân

Hieronder leest u de nieuwjaarsspeech van Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter VVD Fryslân) zoals uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van VVD Fryslan in grandcafé Paul Kruger te Heerenveen.

 

Zoals een nieuwjaarsspeech betaamt wil ik graag met u terugkijken op 2015 en vooruitkijken naar 2016.

Wat gebeurde er allemaal in Fryslân in 2015?

Wat 14 januari voor de één een zwarte dag was, was juist voor de ander  een heel mooie dag: de Raad van State veegde de verleende ontheffing van de provincie op het verbod om kievitseieren te mogen rapen, van tafel. Ook de ganzen hield de gemoederen bezig in Fryslân. Het besluit van het Fryske Gea om ganzen te vergassen resulteerde in opzeggingen van leden. Nog een ander beest zorgde voor onrust; de muis. Als gevolg van de heuse muizenplaag zijn grote oppervlaktes grasland verwoest. En om in de dierensfeer te blijven: voor het eerst heeft de Partij voor de Dieren een zetel gekregen in de Friese Staten.

Maar niet alleen dierenzaken houden ons bezig. Zo heeft in december een ruime meerderheid van de Staten ingestemd met het beschikbaar stellen van een kleine 18 miljoen euro ten behoeve van de komst van de elfde faculteit. De VVD Statenfractie is blij dat er na zo’n 175 jaar weer universitair onderwijs genoten kan worden in Fryslân en we verwachten dat de komst van de elfde faculteit een economische impuls zal geven aan Fryslân.

Maar het allermooiste op provinciaal niveau is “natuurlijk” het feit dat wij na 8 jaar oppositie weer in het college zijn gekomen. Meer dan ooit werden de Statenverkiezingen in maart beheerst door de landelijke politiek; het ging immers ook om meerderheidsvorming in de Eerste Kamer. Helaas viel de opkomst, met iets minder dan de helft van de stemgerechtigde kiezers, tegen, al zaten we daar in Fryslân als koploper een paar procent boven. Veel van ons verkiezingsprogramma hebben we kunnen neerleggen in het coalitieakkoord en zo slagen we erin om veranderingen in liberale zin te realiseren. Zo zal er de komende jaren fors geïnvesteerd worden in de Friese economie, in lastenverlichting en het op orde brengen en veiliger maken van onze infrastructuur. Allemaal zaken waarvan de VVD gelooft dat het Fryslân verder brengt.

Maar bovenal laat 2015 zich kenmerken door het jaar met de vele en grote terreuraanslagen te midden van de vluchtelingencrisis. De vluchtelingenproblematiek houdt de gemoederen bezig en het debat dat hierover wordt gevoerd is ruw en gaat gepaard met veel emoties. Zo werden de auto's van een raadslid in brand gestoken, werd een raadsvergadering gestaakt vanwege de grimmige sfeer, werd menig inspraakavond overschreeuwd door mensen met wie geen fatsoenlijk gesprek te voeren valt en namen anonieme bedreigingen via mail en sociale media toe.

Dit alles is voor de fractievoorzitters van vrijwel alle politieke partijen in de Tweede Kamer reden geweest om eind oktober in een open brief een oproep te doen om het debat over vluchtelingen en asielzoekers te voeren op basis van argumenten. In de brief valt te lezen dat ze zich onder andere zorgen maken over de toon waarop de discussie vaak wordt gevoerd.

Het is mooi dat de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in een open brief de inwoners van Nederland oproepen het debat waardig te voeren, maar nog mooier zou zijn als politici het goede voorbeeld zouden geven. Vooropgesteld, in de Tweede Kamer bedreigen ze elkaar niet en slingeren ze geen obscene opmerkingen naar elkaars hoofd. Wel zou het debat in de Tweede Kamer wat waardiger en minder populistisch gevoerd mogen voeren. Als in de Tweede Kamer ongestraft kan worden gezegd tegen een minister dat zij “knettergek” is en dat Cohen een “bedrijfspoedel” is en dat Minister President “eens normaal moet doen” en polariserende uitdrukkingen als “kopvoddentaks”, en “nepparlement” worden toegestaan, dan moet je niet vreemd opkijken als debatten verruwen. En als mensen hierdoor het vertrouwen in de politiek verliezen, dan begrijp ik dat ook.

In de LC van 7 januari stond een ingezonden stuk van hoogleraar vaderlandse geschiedenis Henk te Velde. Hij wees op de schaduwzijde van de nieuwe manier van politiek bedrijven, die hij omschrijft als theatraal, het uitvergroten van meningsverschillen, wars zijn van compromissen en geen consideratie hebben met het bestuur. Alle partijen maken zich hieraan schuldig. Te Velde concludeert dat de Tweede Kamer een publiek forum is geworden, dat boeiend moet zijn voor het hele land en daarom gaan transparantie en openheid boven waardigheid. Er wordt wel gezegd dat de discussie met respect gevoerd moet worden, maar als het erop aankomt, wil vrijwel niemand dat echt afdwingen, zo constateert Te Velde en ik ben het grondig met hem eens.

Zo ook met Diederik Samson die in een interview afgelopen december stelde dat politici elkaar helemaal kapot maken. In dat kader noemde hij als voorbeeld het akkoord over het Belastingplan. CDA en D66 steunden de plannen voor lastenverlichting van de coalitie, maar de inkt was nog niet droog en het CDA riep al dat D’66 met een fooi was weggekomen. Zo halen ze elkaar weer naar beneden nadat er iets moois is gebeurd. “Dat vinden mensen geklooi”, zegt Samsom. En hij heeft absoluut een punt.

Ik realiseer me dat de politieke mores van vandaag anders is dan vroeger en ik realiseer me ook dat de social media als twitter of facebook daarbij een groot rol spelen. Deze vormen van social media

geven ons politici de mogelijkheid om direct met de burger te communiceren en onze standpunten te uiten. En dat is mooi, want het is steeds moeilijker om de eigen boodschap met het grote publiek te delen. Op social media zijn er geen journalisten die uitspraken selecteren, negeren of verdraaien. Hierdoor kunnen we kort en helder communiceren waar we voor staan.

Maar het kent ook een keerzijde. De scoringsdrang waaraan mensen, en politici in het bijzonder, aan lijden zorgt immers voor verruwing en verharding. Online durven mensen veel meer. Lekker veilig achter een beeldscherm op de bank een berichtje de wereld in sturen. Dit zorgt regelmatig voor incidentenpolitiek en symboolpolitiek en werkt vaak polarisatie in de hand. En we moeten ons ook realiseren dat social media niet altijd geschikt is om een debat te voeren. De vluchtelingencrisis bijvoorbeeld is niet in 140 tekens uit te leggen.

Vanaf deze plek wil ik u allen dan ook oproepen zorgvuldiger met social media om te gaan en ons op social media meer te gedragen als in het echte leven. Daarnaast willen ik u alle oproepen niet (langer) mee te doen aan de hyperige vorm van politiek bedrijven. Laten we ophouden met ons door de waan van de dag te laten leiden en te willen scoren enkel en alleen voor de bühne, vaak ten koste van een ander. Laten we ophouden met schreeuwerige superlatieven en aanvallen op de persoon. Laten wij nu het goede voorbeeld geven en ons waardig gedragen; wellicht krijgen we zo het vertrouwen van de burgers weer terug.

Tijd om vooruit te kijken. Wat gaat 2016 ons brengen, behalve een EK voetbaltoernooi zonder Nederland, de Olympische Spelen en een nieuwe Amerikaanse president?

Het MKB, innovatie en export; dat zijn de drie thema’s waarop de provincie de komende periode haar pijlen gaat richten. Fryslân heeft op deze terreinen veel te doen. Hoewel er sprake is van een broos herstel van de economie, zijn we er nog niet. Qua export en qua innovatie blijft Fryslân achter en is er nog een wereld te winnen. De wereld om ons heen staat niet stil en de ontwikkelingen maken dat ook Fryslân uitgedaagd wordt om te veranderen, te vernieuwen. We staan wat dat betreft dan ook voor grote uitdagingen. De VVD zal op het belang hiervan blijven hameren. Net als op de noodzaak van een transitie naar een duurzame economie en duurzame energie. Aan dit alles zal de VVD Statenfractie de komende periode hard werken.

Beste mensen, namens de gehele VVD Statenfractie, onze gedeputeerde Klaas Kielstra en de fractiemedewerkers wil ik graag met u toasten op een heel gelukkig, liberaal en bovenal gezond en liefdevol 2016.

Proost!

Avine Fokkens-Kelder (Fractievoorzitter VVD Fryslân)

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 15 januari 2016