Nieuwjaarsspeech fractievoorzitter VVD Fryslân

Hieronder leest u de nieuwjaarsspeech van Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter VVD Fryslân) zoals uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van VVD Fryslan en VVD Leeuwarden in het Catshuis in Leeuwarden.

 

Beste mensen,

Welkom allemaal in het Catshuis. Toen iemand mij onlangs vroeg waar wij onze nieuwjaarsreceptie houden en ik antwoordde: 'In het Catshuis', maakte ik diepe indruk op die persoon; een receptie in de ambtswoning van de Minister-President! Ik heb hem maar gauw uit de droom geholpen en hem verteld dat Leeuwarden ook een prachtig Catshuis heeft. Een locatie waar we graag met VVD Leeuwarden het glas met u willen heffen op het nieuwe jaar. Maar eerst zou ik graag nog van de gelegenheid gebruik maken om met u terug blikken en vooruit te kijken.

Terugblik

Liberaal geluid

Het afgelopen jaar hebben we als Statenfractie op uiteenlopende zaken opnieuw een goed liberaal geluid laten horen. Van cultuur tot natuur. Van landbouw tot weidevogels. En van openbaar vervoer tot het verminderen van de regeldruk.

De kadernota hebben we als VVD aangegrepen om extra in te zetten op de Friese economie. Zo komt er extra aandacht voor de zogenoemde vestigingsregeling, export en innovatie. Ook hebben we extra geld weten vrij te maken voor Wetsus. Allemaal maatregelen die er voor zullen zorgen dat we de koek vergroten in Fryslân. Ook hebben we ingezet op het oplossen van gevaarlijke verkeersknelpunten en last but not least op onze Friese trots: het Frysk Hynder. Het paard van Fryslân in de vorm van een megagroot beeld dat bezoekers zal verwelkomen als Fries icoon aan een van de poorten van onze provincie. Een heuse toeristische trekpleister.

Installatie Brok

2017 stond ook in het teken van de installatie van onze nieuwe Commissaris van de Koning, ons allerbekende Arno Brok. Wat zijn we blij met hem!

Landbouw

Maar we waren ook zeer content met zijn voorganger: waarnemend Commissaris van de Koning Joan Leemhuis Zij pleitte vorig jaar bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie voor het opnieuw invoeren van een minister van landbouw. Ze is op haar wenken bediend. Sinds een paar maanden hebben we weer een minister van landbouw en wel in de persoon van Carola Schouten. Schouten stelt € 900 miljoen beschikbaar voor regionale ontwikkeling en daagt de regio’s uit met plannen te komen. We zullen als VVD het college aansporen om snel goede plannen en projecten vanuit Friesland aan te leveren, zodat een deel van het geld nuttig in Friesland besteed kan worden.

Herindelingsverkiezingen

In 2017 hadden we ook in een drietal herindelingsgemeenten gemeenteraadsverkiezingen, te weten in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke. In Súdwest-Fryslân zijn we gelukkig weer in het college gekomen. In Leeuwarden en in de Waadhoeke helaas niet. We wensen de nieuwe fracties en wethouder heel veel succes toe en we hopen op een goede samenwerking. Opnieuw is gebleken dat verkiezingen grillig en niet te voorspellen zijn. Zo had niemand verwacht dat de PvdA, na het dramatische verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart, hier in Leeuwarden zo groot zou blijven.

Tweede Kamerverkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen is de VVD opnieuw onder leiding van Mark Rutte de grootste partij van Nederland geworden. Tegelijkertijd zijn we wel de kleinste grootste partij in Europa. Europa haalde opgelucht adem na onze landelijke verkiezingen; de verwachte populistische revolte bleef uit. Vervolgens haalde Europa opnieuw opgelucht adem na de verkiezingen in Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. Maar hoewel het populisme niet de overhand heeft gekregen, is het wel gegroeid. Zelf hebben we hier in Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen ook weer een nieuwe populistische partij erbij gekregen: het Forum voor Democratie van Thierry Baudet.

Vormt populisme nu een probleem? Zolang populisten geen regeringsleiders zijn en niet spreken van nepparlementen en neprechtbanken valt het relatief mee. Oké, ze schreeuwen een boel, luisteren slecht en zijn zeer selectief, zo ook in het bijwonen van debatten, maar ze laten wel een tegengeluid horen. Een tegengeluid dat dwingt tot nadenken. Maar zodra populisten regeringsleiders worden, vormt populisme voor een democratie een probleem. In onze democratisch stelsel wordt de meerderheid beperkt door de rechten voor minderheden. Iedereen heeft rechten en die worden beschermd door de rechtsstaat. Maar populisten hechten geen belang aan minderheden en hun rechten; zij doen in hun optiek niet mee en dát is problematisch. Anders dan populisten nemen wij pluralisme serieus. In dat licht bezien moet er ook ruimte zijn populistische meningen, of we het er nou mee eens zijn of niet. Wat we dus vooral niet moeten doen is de discussie met populisten uit de weg gaan. We moeten daarbij vooral inzetten op een politiek van vertrouwen. Tot slot moeten we veel sterker vasthouden aan ons eigen verhaal. Te veel energie gaat verloren met het bestrijden van anderen, waardoor we voortdurend op hun speelveld zitten.

Vooruitblik

En wat gaat 2018 ons brengen?

Culturele Hoofdstad

Nog twee weken en dan hebben we de opening van Culturele Hoofdstad. Een jaar lang evenementen, waarbij we als Fryslân en Leeuwarden de kans krijgen om ons goed op de kaart te zetten, zowel nationaal als internationaal. Afgelopen weekend werd Leeuwarden-Fryslân in de Britse krant The Guardian als een favoriete reisbestemming bestempeld; op hetzelfde niveau als steden als Toronto en Cairo. Top! We zien er naar uit. In dit jaar zal ook duidelijk moeten worden wat er na 2018 resteert van Culturele Hoofdstad; wat houden we er zowel op de korte als lange termijn aan over. We zullen hier als VVD fractie kritisch op blijven.

Gemeenteraadsverkiezingen

En in maart hebben we de gemeenteraadsverkiezingen. We weten nu alvast dat we op Vlieland niet gaan winnen, maar in de andere gemeenten gaan we voor de winst. We weten dat dit kan, maar dat het niet vanzelfsprekend is. Het zal van velen van ons een grote inzet vragen, zonder garantie op succes. Laten we er met elkaar de schouders onder zetten. Laten we met elkaar een positieve campagne voeren, waarin we aandacht vragen voor de goede dingen die de VVD als liberale partij gerealiseerd heeft en zal realiseren. Laten we met elkaar laten zien dat we wél een volkspartij zijn die de verbinding met de samenleving weet te behouden; waar mensen zich graag door vertegenwoordigd voelen. En laten we het vooral op onze eigen wijze doen.

We wensen alle VVD'ers alvast goede verkiezingen toe en bovenal een heel goede uitslag. En waar we als Statenfractie een steentje kunnen bijdragen, doen we dat uiteraard graag!

Aanloop naar de Statenverkiezingen

En 2018 zal ook in het teken staan van het samenstellen en vaststellen van de lijst voor de Statenverkiezingen in maart 2019. We zullen na moeten gaan denken met welke items we ons willen gaan onderscheiden en profileren. We gaan in ieder geval met de Groningse en Drentse VVD Statenfracties om de tafel om tot een gezamenlijke agenda te komen met betrekking tot de bereikbaarheid van het Noorden én de ontsluiting van de Randstad.

En om de opkomst bij de Statenverkiezingen omhoog te krikken, hebben we net als bij de Tweede Kamerverkiezingen een trio als Xander van der Wulp, Joost Vullings en Vincent Rietbergen nodig. Deze politieke verslaggevers zorgden bij de Tweede Kamerverkiezingen voor een hoop lol op social media met hun dagelijkse verkiezingsvlogs. En ze hadden een groot bereik, vooral onder jongeren. Hoe mooi zou het zijn als wij hier in Fryslân ook zo’n trio zouden krijgen. Atze Jan de Vries van de Leeuwarder Courant, Pieter Atsma van het Friesch Dagblad en Andries Bakker van Omrop Fryslân als de vloggende politieke verslaggevers van de Statenverkiezingen van 2019.

Appél

Beste mensen, in 2016 deed ik een appél op u om zich op sociaal media waardig te gedragen. Vorig jaar deed ik een appél op u om er met z’n allen aan te werken het vertrouwen bij de mensen in de politiek terug te krijgen. Dit jaar wil ik graag opnieuw een appél op u doen.

Het onlangs gepubliceerd rapport “De sociale staat van Nederland 2017” van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat de Nederlandse bevolking de afgelopen 25 jaar gemiddeld genomen gezonder en gelukkiger is geworden. De levensverwachting is gestegen, het opleidingsniveau is toegenomen, de criminaliteit is  gedaald en de armoede is afgenomen. Allemaal resultaten waarmee we blij mogen zijn. Maar uit hetzelfde rapport blijkt dat de tijd die we aan elkaar besteden is gedaald en dat het gevoel van eenzaamheid is toegenomen. Eenzaamheid is niet gekoppeld aan ouderdom; het komt onder alle leeftijdsgroepen voor. Harry Dijkstra, socioloog uit Sneek omschreef dit fenomeen onlangs in een opiniestuk zeer treffend: ‘Het gevoel buiten gesloten te zijn, raakt de kern van het mens zijn. Elk mens wil er toe doen en niet aan de kant staan’. Graag zou ik een appél op u willen doen om meer naar elkaar om te kijken en elkaar te betrekken bij het dagelijks leven. Zo staat er niemand aan de kant en doet ieder mens ertoe.

Beste mensen, namens de gehele Statenfractie, onze gedeputeerde Klaas Kielstra en de fractiemedewerkers wil ik graag met u toasten op een heel gelukkig, cultureel en bovenal gezond en liefdevol 2018.

Sjoch!

Publicatiedatum: 15 januari 2018