Nog geen dekking bijdrage 11 miljoen euro voor Culturele Hoofdstad 2018

Bij de commissiebehandeling over het projectplan Culturele Hoofdstad 2018 heeft de VVD bij monde van Aukje de Vries de coalitiepartijen uitgedaagd om met dekking voor dit project te komen. Geen van de drie coalitiepartijen (PvdA, CDA en FNP) konden hier antwoord op geven. Wel gaven zowel PvdA als CDA aan dat Leeuwarden kan rekenen op € 11 miljoen euro provinciegeld als de stad in 2018 daadwerkelijk Europese cultuurhoofdstad wordt. Dit naast het al beschikbare bedrag van € 4,4 miljoen van de provincie.

Opmerkelijk was daarnaast vooral de plotselinge koerswijziging van het CDA Fryslan: van zeer kritisch naar enthousiast.

Voor het slagen van het project Culturele Hoofdstad heeft de Europese Commissie aangegeven dat er sprake moet zijn van een visie, goede organisatie en budget. De VVD Fryslân is niet overtuigd van de visie. Er is geen vertrouwen in de organisatie en het is in de huidige economische tijd niet uit te leggen dat er dit soort bedragen worden uitgetrokken voor een project als Culturele Hoofdstad. Zeker ook omdat de provincie fors moet bezuinigen.

Daarbij zet de VVD ook vraagtekens over het committent en enthousiasme van de gemeente Leeuwarden die trekker is van het project. Besluitvorming wordt steeds uitgesteld en er is slechts € 200.000,- gereserveerd voor het bidbookproces in plaats van € 750.000 zoals eerder in het vooruitzicht is gesteld.

Publicatiedatum: 12 juni 2012