Nog geen resultaat college bij actie tegen rijkscoordinatieregeling windmolenparken

Buiten de plannen van het college van GS voor windmolenparken, zijn er ook plannen om nog initiatieven op te nemen in de rijkscoördinatieregeling. Dus nog meer windmolens. De VVD is daar geen voorstander van. Het college van GS heeft over de windmolenparken in de rijkscoördinatieregeling overleg gehad met het ministerie en haar bezwaren daarover geuit. Maar dit heeft tot nu toe nog enkel resultaat opgeleverd.

In april 2012 werd ook bekend dat het ministerie van defensie  aanvullende eisen heeft gesteld aan de ontwikkelaars van windparken waarbij de beschermde zones rondom militaire radar installaties in Nederland wordt uitgebreid van 28 km naar 75 km. Door deze uitbreiding wordt straks heel Fryslân als ‘verstoringsgebied’aangemerkt voor windmolens. Het feit dat nu alle windmolenprojecten vallen onder de nieuwe regeling ziet het college van GS niet als een probleem voor de ambities van het college. De VVD Fryslân is geen voorstander van windmolens, maar opvallend is dat het college van GS (PvdA, CDA en FNP) dat wel is en toch geen probleem ziet voor haar eigen ambities.

 

Bij de vaststelling van de houtskoolschets in februari 2011 heeft de VVD al aangegeven dat het goed mogelijk is dat de molens niet in de gekozen locaties geplaatst kunnen worden en heeft middels schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan GS over de gevolgen van deze aanvullende eisen. Volgens GS zijn de ministeries van Defensie en I&M een nieuwe regeling aan het maken voor de toetsing van de verstoring van de radarposten door windmolens. Het uitgangspunt van deze nieuwe regeling is dat deze meer ruimte biedt voor het plaatsen van windmolens dan de bestaande regels..De gevolgen van de aanvullende eisen is dat alle nieuwe projecten die het college van GS in Fryslân wil realiseren getoetst moeten worden door het ministerie van Defensie.

 

Publicatiedatum: 28 mei 2012