NRK-1

Noordelijke Rekenkamer doet onderzoek vergunningverlening REC

NRK-1

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) zal onderzoek gaan doen naar het vergunningverleningproces aan de Reststoffen Energie Centrale Harlingen. De VVD had in oktober voorgesteld om dit onafhankelijke onderzoek door de NRK te laten doen. Hiertoe heeft de VVD samen met de PvdA in de vergadering van Provinciale Staten in oktober een amendement ingediend.

Provinciale Staten hadden gevraagd om gedegen onafhankelijk onderzoek naar de vergunningverlening bij de REC. Dit onderzoek zou plaats vinden nadat de vergunning onherroepelijk was geworden door de uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak was op 14 maart 2012.

Om tot een onderzoeksvraag te komen hebben alle partijen om tafel gezeten waarbij iedere partij zijn wensen kon aangeven. Uit dit geheel is een onderzoeksvraag gekomen, die zowel de rol van GS, als van PS als het ambtelijk apparaat belicht. De NRK heeft nu een onderzoeksopzet aan PS voorgelegd en het presidium zal gaan bekijken of de onderzoeksopzet in lijn is met de onderzoeksvraag.

 

19 oktober 2012 - VVD wil onafhankelijk onderzoek REC

Publicatiedatum: 14 januari 2013