ndma-1

Nu de schep zo snel mogelijk de grond in!

ndma-1

De VVD heeft ingestemd met de gewijzigde provinciale aanpak om snel internet in Fryslân aan te leggen. De vorige aanpak werkte niet omdat dit veel inzet en expertise van lokale initiatieven werd gevraagd wat voor hen veelal niet te behappen was. Ontzorging van deze initiatieven en professionalisering is gewenst. Daarnaast bleek ook de financiering van deze lokale initiatieven een probleem door een te kleine schaalgrootte. Al met al bleek het vorige instrumentarium niet effectief genoeg om de schep daadwerkelijk de grond in te krijgen.

“Mei faasje beslútten nimme en dan de sprekwurdelike bats yn ‘e grûn wat ús oanbelanget”, aldus Durk Pool.

In de nieuwe aanpak zal de provincie een centrale regierol gaan innemen in plaats van het ondersteunen van initiatieven van onderop. In de komende weken worden twee sporen om te komen tot een snelle realisatie van snel internet in Fryslân nader uitgewerkt.

 

  1. De oprichting van een nieuw publiek-privaat netwerkbedrijf waarbij de private partij wordt geselecteerd via een Europese aanbesteding;
  2. rechtstreekse deelname in een bestaand netwerkbedrijf via een aandelenparticipatie’.

De VVD heeft het college het mandaat gegeven om deze 2 sporen nu verder uit te onderhandelen en ziet de uitkomst hiervan graag zo snel mogelijk tegemoet. Het doel is om onze inwoners en bedrijven die nog geen snel internet hebben hier de mogelijkheid toe te bieden. De schep moet nu zo snel mogelijk de grond in!

 

 

Publicatiedatum: 30 juni 2016